404 fejlside

Findes i shoppen under: Indstillinger -> Shopindstillinger -> fanen Layout

Som standard vil shoppen viderstille “døde” links til forsiden. Ønskes dette ikke kan man aktivere shoppens 404 fejlside. Med denne kan man selv specificere det indhold der skal vises, hvis en kunde skulle ramme en side som ikke findes.

custom 404

På 404 fejlsiden kan man benytte variablen [[RequestedPageType]], som udskriver hvilken sidetype der er forsøgt på.

Variablen kan udskrive følgende sidetyper:

  • product – en almindelig produktside
  • productlist – en almindelig produkt liste
  • showsubcats – er en produktgruppe som lister sine undergrupper
  • cms – en af shoppens Egne sider / cms sider

Kode eksempler

Eksempel: 404 fejlside med viderstilling til shoppens nyhedsside efter 3 sekunder:

<br><br><center>UPS! Siden kunne desværre ikke findes. Du vil blive viderestillet til nyhedssiden om 3 sekunder…</center>

Eksempel: 404 fejlside med betinget viderstilling, således at hvis der er tale om et dødt produkt link, så vil man blive viderstillet til nyhedssiden og alt andet stilles til forsiden
<br><br><center>UPS! Siden kunne desværre ikke findes. Du vil blive viderestillet om 3 sekunder…</center>