Produktkonfigurator (modul)

Generelt

Produktkonfiguratoren (som er et tilkøbsmodul) giver mulighed for at en kunde kan sammensætte en “samlet pakke” af produkter. Brug af produktkonfiguratoren kræver følgende 3 grund trin:

  1. Opret konfigurator produkterne. Altså de forskellige varianter der skal kunne tilknyttes
  2. Opret styklisterne. Det er på disse lister de oprettede produkter fra punkt 1 tilknyttes
  3. Opret hoved produktet, og tilknyt de styklister der skal kunne vælges ud fra

De forskellige trin er forklaret yderligere herunder.

Oprettelse af konfigurator produkter / varianter

Først oprettes de produkter / tilvalg der skal kunne laves til hovedproduktet på helt normal vis. Produkterne kan evt skjules, hvis det ikke skal være produkter der kan købes selvstændigt. Produkterne må ikkevære variant mastere.

Varerne oprettes ved at klikke ind under Produkter i menuen, og så vælge “Opret produkt” i toppen af skærmen.
Hvis varerne allerede er oprettede, fortsættes til næste punkt.

I guiden her vil vi lave et eksempel på konfigurering af en PC, og har derfor oprettet nogle produkter der hedder Ram, harddisk og processor:

konf01

Oprettelse af styklister

Oprettelse af styklister foregår ved at klikke ind under Produkter –> Produktkonfigurator, og vælge “Opret konfiguratorgruppe” i toppen af skærmen:

konf02_001

Vælg en rullemenu overskrift, produkttekst og evt en sorteringsprioritet (lavest vises først), og afslut ved at trykke “Gem”:

konf05

Nu skal hver enkelt af styklisterne have tilknyttet deres produkter. klik på ikonet konf_rediger_001 for at redigere listen, hvorefter et nyt vindue åbnes. I det nye vindue vælges først konf_plus for at tilføje en ny vare, og derefter konf_select for at vælge varen via et pop-op vindue:

konf06

Gem ændringerne ved at trykke “Gem”, og gentag for de styklister der skal oprettes.

Oprettelse af hovedproduktet / produktkonfiguratoren

Når konfiguratorvarerne er oprettet, og de er tilknyttet styklisterne, er det tid til at oprette selve hovedproduktet. Det oprettes på helt normal vis via Produkter –> Opret produkt.

Bemærk: Hovedvaren / produktkonfiguratoren skal have oprettet en pris ved 1 stk, og minimumskøb skal være sat til 1 stk. Ellers vil produktkonfiguratoren ikke virke.

For så at gøre produktet til en produktkonfigurator, vælges fanebladet “Produktkonfigurator”. Dobbeltklik på de konfiguratorgrupper der skal tilknyttes under “Mulige konfigurator grupper”, hvorefter de vil blive flyttet hen under “Valgte konfigurator grupper”. Når alle ønskede grupper er tilføjet afsluttes ved at trykke “Gem”:

kort07

Når grupperne er tilknyttet og der er trykket “Gem”, vil billedet udvides med de mulige konfigurator produkter:

kort08

Ud for hvert enkelt produkt har man 3 valgmuligheder:

Obligatorisk: Gør valget krævet. Det vil sige at konfigurator produktet ikke kan købes uden et valg fra denne liste

Vælg som standard: Gør at dette produkt er det standard valgte i drop-down boksen

Deaktiver: Fjerner valget / produktet fra valgmulighederne i drop-down boksen

Det endelige produkt kan så eksempelvis se ud som dette:

konf08

Brug af minimum- og maksimumkøb på produktkonfigurator:

Der er indbygget en funktion for maksimum antal mulige styk der kan købes af en produktkonfigurator variant, så et eventuel tastet antal lagervarer bliver den øvre grænse for købstallet, med mindre der er specificeret et maksimalt antal på selve varen.

Måden det er lavet på er følgende:
Hvis der er angivet et maks køb på 100 og lager antal på 1000, vil antal feltet ændre sig til 100 hvis man f.eks. skriver 101

Men hvis man nu har angivet maks køb til 1000 og lager antal til 100 vil det resultere i et negativt lager antal, hvis man får lov at købe 1000 – derfor bliver lagerantal brugt som maksimum købs antal, hvis maksimum køb overstiger lager antal.
Det blev oprindelig lavet som en ekstra “feature” for at undgå, at webshoppen fremstod med lager der var gået i minus.

Indstillinger

Det er muligt at sætte visninger for produktkonfigurator varianter op, så:

  • De ikke vises, hvis de ikke er på lager

  • De vises for variant kombinationen, men med antal mulige køb er 0 stk

  • De vises i bestillingslisten, og kan købes, så varebeholdningen går i minus

Dette kan sættes op under Opsætning –> Shopindstillinger –> Produkter –> Lagerstyring.

Samt produktkonfigurator områderne under Opsætning –> Shopindstillinger –> Moduler.

Se nedenfor:

fane_produkter_lagersty

fane_moduler_produktkonfigu