Ordrestadier

Import/eksport af ordrestadier bruges ved behandling af ordrer i andre systemer end webshopsystemet.

CSV:

Felt Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
ID Ordrestadienummer Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

NAME Ordrestadienavn Tekst max: 50 tegn
DEFAULT Ordrestadie er valgt som standard Boolean True eller False
DONT_USE_IN_STAT Ordrestadie bruges ikke i statistik Boolean True eller False

Eksempel på CSV fil:

ORDERSTATES

ID;NAME;DEFAULT;DONT_USE_IN_STAT

“1”;”Nye”;”True”;”False”

“2”;”Ikke sendte”;”False”;”False”

“3”;”Afsluttede”;”False”;”False”

“4”;”Afviste”;”False”;”False”

“8”;”No-stat NEW NAME”;”False”;”True”

XML:

Element Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
ID Ordrestadienummer Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

NAME Ordrestadienavn Tekst max: 50 tegn
DEFAULT Ordrestadie er valgt som standard Boolean True eller False
DONT_USE_IN_STAT Ordrestadie bruges ikke i statistik Boolean True eller False

Elementet <ID/> er ikke obligatorisk, hvilket betyder, at man ikke behøver at specificere det/at tage det med i importen, hvis man ønsker at oprette en ny ordrestadie. Hvis man til gengæld ønsker at opdatere ét af de eksisterende ordrestadier, skal elementet være med i dokumentet.

Hvis elementet <ID/> er specificeret, men der ikke findes et ordrestadie med dette ID i databasen, oprettes der et nyt ordrestadie, som får et nyt (løbende) ID.

<EXPORT type=”ORDERSTATES”>

<ELEMENTS>

<ORDER_STATE>

<ID/>

<NAME/>

<DEFAULT/>

<DONT_USE_IN_STAT/>

</ORDER_STATE>

</ELEMENTS>

</EXPORT>


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x