Download af filer (Filsalg)

Findes i shoppen her: Indstillinger –> Shopindstillinger –> Fanebladet Moduler

Se mere om filsalg i afsnittet moduler her.
Download af filer – bruges på vareniveau.

filsalg