Tracking

Du finder dine tracking-indstillinger under Opsætning -> Shop Indstillinger -> Fanebladet “Tracking og feeds”.

Her kan du indtaste dit Google Analytics Konto-id, hvorved analytics koden aktiveres på alle siderne i shoppen.

Dit konto-id kan findes ved at logge ind i Googles administration og aflæse det derfra.

Eksempel på Google Analytics konto-id:
Selve id’et er markeret med en rød ramme.