IP filtre

Kan findes i shoppen her: Indstillinger –> IP Filtre 

IP filtre giver mulighed for at styre adgang til ens webshop ud fra IP-adressen.
Det kan fx. være en fordel at kunne bestemme, at bestemte ip adresser (f.eks. administrators egen IP) ikke skal tælle med i besøgsstatistikken.

Funktioner

  •  Tastning af enkelte IP adresser eller ranges af IP-adresser

  •  Valg af hvilke begrænsninger de enkelte adresser skal have

  •  Mulighed for at undtage bestemte ip adresser fra besøgsstatistikken

  •  Mulighed for at blokere en IP adresses adgang til shoppen (Tillad/Bloker)

  •  Mulighed for at give visse IP adresser adgang til produktfeeds (kræver køb af Partner eller EDB Priser modul)

  •  Mulighed for at undtage egen IP adresse fra den automatisk beskyttelse mod angreb via søgefelt

Forskellige filtre kan vælges: Her er valgt at automatisk beskyttelse mod søgeangreb skal undtages for intern IP:

ipfiltre1

Ved blokering af adgang til shoppen, kan der under Beskedtekst tastes en besked til vedkommende der sorteres fra.

Adgang til shop
Giver mulighed for at blokere adgang til at se shoppen(frontend), for de indtastede IP adresser.
Der er som standard åben for besøg for alle IP adresser, hvis ikke andet angivet.

Gennemføre ordre
Giver mulighed for at blokere adgang til at gennemføre ordre, for de indtastede IP adresser.
Der er som standard åben for afgivning af ordre for alle IP adresser, hvis ikke andet angivet.

Adgang til admin
Giver mulighed for at blokere adgang til at se administration(backend), for de indtastede IP adresser.
Der er som standard åben for tilgang til admin for alle IP adresser, hvis ikke andet angivet.

Statistik
Giver mulighed for at fravælge, at en besøgende IP tæller med i den interne statistik, ved at vælge bloker.
Alle besøg fra enhver IP tæller som standard med i statistik.

Adgang til produkt feeds
Adgang til produkt feeds er kun muligt hvis Partner modulet eller EDB Priser modulet er tilkøbt shoppen. Har man et af disse moduler, kan der gives adgang til feeds for enkelte IP adresser.
Til forskel fra de andre filtre, kan man ikke vælge mellem tillad og bloker – her er der ALTID tale om at åbne op for den angivne ip. Man kan med andre ord ikke benytte ip filtre til at blokere bestemte ip adresser, da feeds som udgangpunkt er lukkede for alle andre ip adresser end de indtastede med adgang til produkt feeds.

Søgning uden Captcha
Giver mulighed for at fritage en IP adresse, for at blive promtet med Captcha indtastning.
Se mere om Captcha og søgningsblokering HER.

Rate produkter
Giver mulighed for at blokere adgang for at rate produkter, for de indtastede IP adresser.
Der er som standard åben for at Rate produkter, for alle IP adresser.

Blokering af hele “blokke” eller “ranges” af en ip adresser:

Der er mulighed for at bruge wildcards til at definere hele blokke af en IP adresser, og ranges til at definere en række af IP adresser.

Wilcards angives med ”*”
Ranges angives med ”–” (fra og med – til og med)

Eksempel:
194.150.112.* matcher 194.150.112.0 til 194.150.112.255

194.*.112.149 matcher 194.0.112.149 til 194.255.112.149

194.150.122.145-148 matcher 194.150.122.145 , 194.150.122.146 , 194.150.122.147 , 194.150.122.148

*.*.*.* og 0.0.0.0 matcher alle


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x