Betalingsmetoder

Findes i shoppen her: Indstillinger –> Betaling
 1. Værd at bemærke
 2. Oprettelse og redigering af betaling– Betalingsmetode
  – Betalingsgebyr
  – Betalingsløsning (integreret på shopsiden)
  – Notat
  – Efterkrav og WebPack
  – Tilknyt Leveringslande
 3. Direkte login til betalingssystem

Værd at bemærke

Opret først leveringslande og derefter betalingsmetoder. Der skal oprettes betalingsmetoder for hvert site individuelt.
At hver korttype skal have oprettet egen betalingsmetode, ifølge forbrugerombudsmanden.
Det anbefales altså ikke bare at opsætte en metode der hedder “Kreditkort”, da der så kun vil stå det samme på kundens ordrebekræftelse. Hedder betalingsmetoden i stedet Visakort, vil dette udskrives på ordrebekræftelsen

At Nets kræver at firmanavnet skal fremgå af betalingssiden.
Det kan man tastes under Design –> Tekster/knapper –> kreditkort betalingsside –> overskrift.

BEMÆRK: For alle ordrer gælder det at man bør sikre sig at transaktionen er gået igennem til betalingssystemet og er gyldig, FØR varen afsendes. Visningen af om en ordre er gennemført eller ej er kun vejledende.
I følge gældende retningslinjer må der ikke hæves før pakken er klar til afsendelse, dette vil vi normalt tolke som indenfor samme dag.
Vi anbefaler derfor at der forsøges hævet lige før pakken overleveres til pakkebudet, dette er den eneste måde at opdage fejl i tide, inden pakken er undervejs.

Oprettelse og redigering af betalingsmetoder

betalingsmetoder1

For at oprette ny betalingsmetode, klikkes tilfoej i toppen af skærmen. For at redigere, klikkes på Ret_template_ikon til venstre for betalingsmetodens navn.

— Betalingsmetode

betalingsmetoder4

Overskrift Beskrivelse
Betalingsmetode navn Navn på betalingsmetoden, som det vises i shoppen.
Betalingsmetode notat Kort tekst om betalingsmetoden som vises under betalingsmetode navnet i shoppen.
Gebyrbeskrivelse Her skrives den tekst der vises som gebyrbeskrivelse for kunden.
Beregn moms af betalingsgebyr Vælger om shoppen skal pålægge moms til et evt. betalingsgebyr der kan tilføjes betalingsmetoden.
Kan benyttes af Vælg hvilken B2B gruppe der kan benytte betalingsmetoden. Som standard kan de benyttes af Alle.
Betalingsmetode ikon (vises kun i admin) Her kan vælges et ikon, som vises på ordrelisten i shop administrationen. Ikonet vises til højre for hver enkelt ordre, som benytter den pågældende betalingsmetode.
Se mere om betalingskort logoer HER.
Betalingsmetode ikon (vises i frontend) Her kan vælges et ikon der vises i selve shoppen.
Billedet vil blive vist på bestil step 2, hvor der vælges betaling samt i selve betalingsvinduet.
Se mere om betalingskort logoer HER.
Anvendes til online salg af filer Her angives om betalingsmetoden må anvendes, hvis der er solgt elektroniske filer. For eksempel er det jo ikke smart at lade kunden vælge en efterkravs metode så som bankoverførsel, da kunden, så vil få filen med det samme, men kan undlade at betale derefter.
Sortering Angiver hvilken sortering betalingsmetoden skal vises i i forhold til andre metoder.
Regler/filtre Her kan tilknyttes eventuelt oprettede filtre. Læs mere HER

— Betalingsgebyr

Når en ny betalingsmetode oprettes, er der ikke tilknyttet gebyrer, og nedenstående vil vises:

betalingsmetoder5

For at oprette gebyrlinjer, klikkes på plus.

Gebyret beregnes ud fra den totale kortomsætning. Det vil altså sige, at eventuel fragt lægges til det totale varebeløb, og det er så summen af disse betalingsgebyret beregnes ud fra.
EKSEMPEL 1:
Her vises et eksempel på opsætning af dankort gebyrer, efter de gældende takster fra PBS pr. 1 juli 2008. Iflg. PBS beregnes gebyret således:

1. 0 – 50,00 kr. = 0,70 kr.
2. 50,01 – 100,00 kr. = 1,10 kr.
3. over 100,01 kr. = 1,39 kr. + 0,10 %

Det vil indtastet i shoppen se ud som herunder (BEMÆRK: forældet eksempel, værdierne tilsvarer ikke de aktuelle tal fra NETS):

betalingsmetoder7

EKSEMPEL 2:

Her vises et eksempel på beregning af gebyr for udenlandske debit- og kreditkort, hvor gebyret iflg PBS hedder (max) 3.75%, dog minimum 1.95 kr pr. transaktion.

Det håndteres i to trin:

1) Minimumspris 1,95 kr.
svarer til et købsbeløb på op til 52 kroner (( 1.95 / 3.75 ) *100 = 52 kroner)
2) Procentsats 3,75 %
skal så gælde for alle købsbeløb over 52 kroner

Det kommer til at se sådan ud:

betalingsmetode7v2

— Betalingsløsning

betalingsmetoder8

Overskrift Beskrivelse
Vælg betalingsløsning Her vælges betalingsløsning. Er det dankort, kan det være DanDomain Betalingssystem. Er det for eksempel en Danske Bank netbetaling der opsættes, vælges DNB (Danske bank) og så videre.

De fleste betalingsløsninger sælges som moduler, derfor henvises der til moduloversigten, for hvad der er af muligheder i dette felt.

Forretningsnummer Forretningsnummer fra eksempelvis NETS eller PayPal. Man kan have både et dansk og et internationalt forretningsnummer fra Nets. Det der skal bruges her, er Dankort nummeret, eller selve aftalenummeret.
Det kan eksempelvis se sådan her ud: 5345854 (Kopier ikke), og vil af din aftale oversigt fra Nets.
Sikkerhedsnøgle Se afsnit 4.8.1 Sikkerhedsnøgle ved at trykke HER.
Status Her kan vælges Live eller Test.

Der kan pt. ikke tilbydes betalinger i testmode, hvorfor man er nødt til at teste løsningen med et live kort.
Betalingen vil kunne afvises under “nye” i betalingsadministrationen, så der ikke hæves penge fra kontoen.

Tilladte korttyper Det er muligt at bestemme Tilladte korttyper. Det vil sige, at hvis der eksempelvis angives Dankort og Visa / Dankort som kreditkorttype, er det kun disse der kan bruges. Det gør det muligt at differentiere forskellige betalingsmetodegebyrer, og kontrollere, at disse bliver afstemt korrekt.

De tilladte korttyper vælges via afkrydsningsfelterne.
Vær opmærksom på ikke kun at afkrydse eksempelvis Mastercard, men også at afkrydse MastercardDK, da det danske Masterccard ellers vil blive afvist.

Vis betalingsvinduet som

(forudsætter valg af enten Dandomain betalingsgateway, 3D Secure eller DIBS)

Vælg hvordan betalingsvinduet for en betalingsmetode vises.
Vælg mellem følgende:

 • Fuld Skærm: Erstatter alt indhold i det eksisterende vindue (altså selve shoppen) med betalingsvinduet.
 • Integreret(Anbefalet): Viser betalingsvinduet som del af shoppen.Se eksempel på integreret betalingsvindue HER
 • Popup: Åbner betalingsvindue i en separat popup. Her er det vigtigt at have en synlig tekst eller billede som link, som brugere kan trykke på for at komme til betalingsdelen, hvis popupén stoppes af en automatiske pop-up blocker der findes i mange browsere.

— Notat

betalingsmetoder9

Tekster indsat i Ordrebekræftelses notat vil blive udskrevet på den email ordrebekræftelse som kunden modtager. Dette forudsætter dog at man har valgt at inkludere dette på sin email ordre skabelon via designeren for e-mail skabeloner.

— Tilknyt leveringslande

Her tilknyttes de leveringslande som betalingsmetoden skal gælde for. Lande flyttes mellem Mulige leveringslande og Valgte leveringslande ved at dobbeltklikke på landet. De lande som fremkommer under Mulige levingslande, er dem der er oprettet under Indstillinger –> Leveringslande.

betalingsmetoder10

3. Direkte login til DanDomain Betalingssystem

Det er muligt at lave et direkte login til betalingssystemet.
Bemærk dog de sikkerhedsmæssige aspekter dette medfører.
Linket vil indeholde både brugernavn og kode, hvis det kommer i de forkerte hænder kan der laves en del “ballade” i betalingssystemet.
Derfor bør man passe på linket som man normalt passer på passwords, det anbefales også at man jævnligt ændrer password til betalingssystemet.

Linket opbygges sådan her:
https://pay.dandomain.dk/default.asp?overridelogin=1&username=brugernavn&password=kode
Hvor username er forretningsnummeret/merchant id’et fra PBS og password er den kode der er valgt/tildelt til betalingssystemet.

Et fungerende link vil kunne ligne dette:
https://pay.dandomain.dk/default.asp?overridelogin=1&username=1234567&password=tophemmelig

Hvis man aktiverer et link med disse oplysninger, vil man således kunne logge direkte på betalingssystemet.
Keywords: