Mængde rabat

Mængderabat er en rabattype der anvendes til at give forskellige rabatter alt efter antallet af produkter der købes. Der oprettes intervaller baseret på antal produkter hvortil der angives en rabat til.

Det kunne f.eks. være at produkter fra en bestemt gruppe skulle købes med 10% rabat hvis der blev købt 5 stk. og med 15% rabat hvis der blev købt 10 stk.

maengde rabat

Notat Internt notat til shopejer
Rabat varenummer Her kan angives et specielt varenummer for rabatten, dette vil også blive vist i kurven.
Udeluk produkter på tilbud Hvis aktiv, vil salgsrabatten undtage varer der allerede har en tilbudspris.
Rabat Her vælges om rabatten er en procentrabat af vareprisen eller om det et fast beløb
Rabat udløses ved Angiver antal produkter der skal købes for at udløse rabatten
Rabattekst Teksten tilknyttet det specifikke rabattrin. Denne vil blive vist på kundens ordre.

 


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x