Produktgrupper

 1. Generelt
 2. Opret ny produktgruppe
 3. Redigering af produktgruppe
  Sprogafhængige indstillinger

  B2B (Modul)

  Layout – Vareliste / Varekort

  Produktsegmenter
 4. Visning af produktgruppenavne i hovedramme
 5. Bemærk
 6. Google gruppekatagori

1. Generelt

En logisk opbygget og overskuelig produktgruppe struktur betyder, at dine kunder nemmere og hurtigere finder det ønskede produkt.

2. Opret ny produktgruppe

Se videohjælp ved at klikke HER videocamera_run

For at oprette en ny produktgruppe, klikkes der på ikonet plus under Produkter (Se evt. mere HER):

produktgruppeopretnyplus

3. Redigering af produktgruppe (oprettelse fortsat)

En ny eller eksisterende produktgruppe redigeres ved at klikke på produktgruppenavnet under Produkter:

produktgrupperediger

Efter valg af produktgruppe der skal redigeres, vises en ny side til redigering. Denne sides elementer er beskrevet herunder.

Sprogafhængige indstillinger:

Alle indstillinger herunder vil vises en gang for hvert sprog der er tilknyttet i shoppen. Hvert sæt indstillinger vil være tydeligt markeret med sprogets navn, som feks. Dansk i eksemplet her:

4c5e6eeb398b48208d5e246a45a699e9

opretnygruppePART2

 

Felt Beskrivelse / Bemærkninger
Produktgruppenavn
Produktgruppeikon Tilføjer et ikon foran produktgruppenavnet, ikonet vil ses både frontend og backend. Se videohjælp
Produktgruppe menubillede Giver mulighed for at tilføje et billede der kan klikkes på, i stedet for den normale tekst (produktgruppe navnet). Se videohjælp
Undergruppe bindestreg Alle undergrupper kan vises med et tegn foran navnet, for at illustrere tydeligt at det er en undergruppe. Som standard vises tegnet “-“
Sortering Angiver produktgruppens sorteringsprioritet. Lavest vises først. Har flere grupper samme værdi, vises disse alfabetisk.
Deaktiveret
Deaktivér for mobil(kræver modul)
Muliggør at deaktivere gruppen, så den ikke vises i shoppen. Man kan stadig linke direkte til produkter der ligger i skjulte grupper, fra feks. et nyhedsbrev. Endvidere fremkommer varer fra skjulte produktgrupper også ved søgning. Skal varer skjules i shoppen, og altså ikke fremgå i hverken produktmenu eller ved søgning, skal dette sættes op på selve varen.
Man kan med mobil modulet, nøjes med at deaktivere en gruppe fra visning på mobiltelefoner.
Produktgruppe link / billede For en produktgruppe der har undergrupper, kan der laves en mellemside der præsenterer undergrupperne, eller vises et billede. Denne side eller dette billede vises i hovedrammen, ved klik på produktgruppen. Typisk vil man lave en introduktionsside, der fortæller overordnet om hovedgruppen og dens undergrupper.

Skulle man ønske at bruge for eksempel “egne sider” (oprettet under Design –> Egne sider) istedet, skal formatet være som følger:

shop/cms-2.html?hideinterface=1

 

2-tallet i ovenstående eksempel erstattes med nummeret på den egne side der skal vises. Dette kan ses på den “egne side” man har oprettet.

 

Se videohjælp

 

Det er også muligt via tilkøbsmodulet “Avanceret Designer” at lave en produktgruppe mellemside skabelon som viser et billede for alle undergrupper, og laver disse billeder til links til de respektive undergrupper. Det billede der i så fald benyttes til skabelonen, tages fra dette felt. Funktionen er nærmere beskrevet under punkt 6.8 i hjælpen.

 

Title tag (vareliste) Her defineres, hvad der skal stå i browserens titel linje, når man står på denne produktgruppe. Har man ikke tastet noget i feltet, udskrives titel efter den syntax man har bestemt under Opsætning –> Sprog, i feltet Shopnavn (vareliste). De samme variabler kan også benyttes her.
Metatag beskrivelse Her kan tastes metatag beskrivelse, til brug ved indeksering i søgemaskiner. Den indsatte beskrivelse udskrives kun i koden for denne specifikke gruppe. Har man ikke noget udfyldt her, benyttes eventuelle metatags fra Opsætning -> Sprog
Metatag søgeord Her kan tastes metatag søgeord, til brug ved indeksering i søgemaskiner. De indsatte søgeord udskrives kun i koden for denne specifikke gruppe. Har man ikke noget udfyldt her, benyttes eventuelle metatags fra Opsætning -> Sprog
Produktgruppe beskrivelse Her kan tastes en produktgruppe beskrivelse, som vises på produktgrupper ovenover selve varelisten (kræver at funktionen er aktiveret under Opsætning –> Shop indstillinger –> Vis produktgruppe / beskrivelse). Editoren giver endvidere mulighed for at oprette tabeller, indsætte billeder og meget andet. Beskrivelsen vises KUN hvis der er varer i produktgruppen.

 

Har man funktionen “Produktgruppebeskrivelse som mellemside” aktiveret under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet produkter, vil produktgruppe beskrivelsen her, blive vist som en mellemside på hovedgrupper der har undergrupper.

 

Direkte link Det direkte link til produktgruppen vises her. Linket kan bruges hvis man vil linke eksternt fra (feks. et nyhedsbrev) til produktgruppen. Se evt. mere om links til produktgrupper HER

Generelt

opretnyproduktgruppegenerelt

Felt Beskrivelse / Bemærkninger
Produktgruppenummer Her vises produktgruppenummeret.
Gruppeplacering Her vælges hvor gruppen skal placeres. Er feltet blankt, vil gruppen ligge i øverste lag i produktgruppe-hierakiet. Der er også mulighed for at tilknytte gruppen mere end én placering, så samme gruppe vises under forskellige hovedgrupper.

 

plus (1): Åbner et vindue til valg af placering / tilføjelse af ekstra produktgruppe

fjernlinje: Sletter markerede produktgruppeplaceringer

manuel11: Åbner et vindue der viser strukturen/hierakiet for den valgte gruppe

sortflueben: Ved tilknytning af en gruppe til flere produktgrupper kan en standard gruppe vælges

 

Valg af en standard gruppe kan feks. bruges til situationer hvor der laves et direkte link til en vare som ligger i flere produktgrupper. Her vil shoppen normalt ikke kunne vide hvilken produktgruppe struktur der skal udfoldes i produktgruppe menuen. Ved at vælge en standard gruppe, vil man kunne styre hvorledes gruppe strukturen udfoldes ved et direkte link.

 

B2B

opretnygruppeB2B

Felt Beskrivelse / Bemærkninger
B2B gruppe (Tilkøbsmodul) Her vælges hvilke B2B grupper der skal kunne se produktgruppen (tilkøbsmodul). Se evt. mere om B2B differentiering HER

Layout Vareliste / Varekort

Layout vareliste, og layout varekort er herunder beskrevet samlet, da funktionen af de to er ens, for henholdsvis vareliste og varekort.

layoutvarelistelayoutproduktkort

Felt Beskrivelse / Bemærkninger
Aktiv produktliste / varekort skabelon Her vises et preview af den valgte vareliste / varekort skabelon der er valgt, hvis man har valgt en af shoppens pre-definerede skabeloner. Kører man med en egen designet skabelon (via modulet Avanceret designer) eller ikke har valgt en specifik skabelon for netop denne gruppe, vises der ikke noget preview her.
F / C / T skabelonerne er skin specifikke, og bruges til eksempelvis Clean eller Technologic skin’et.
Vælg produktliste / varekort skabelon Her vælges skabelon som henholdsvis vareliste og varekort for produkter i gruppen skal vises med. Er feltet none_1_ markeret, benytter shoppen den generelle skabelon der er opsat under Design –> skins –> vareliste. Funktionen her benyttes altså kun, hvis man ønsker at enkelte produktgrupper skal vises på en anden måde i shoppen, end de generelt definerede skabeloner.
Egne skabeloner Her kan der tilknyttes egne designede skabeloner (kræver modulet Avanceret designer).

Produktsegmenter

opretnygruppesegmenter

Felt Beskrivelse / Bemærkninger
Mulige segmenter Her vises en liste over mulige segmenter der kan tilknyttes produktgruppen. Læs mere om segmenter HER. Et dobbelt klik på segment navnet, fører det fra mulige segmenter til valgte segmenter.
Valgte segmenter Her vises valgte segmenter for produktgruppen. Et dobbelt klik på segmentnavnet, fører det fra valgte segmenter tilbage til mulige segmenter. Læs evt. mere om segmenter HER.

 

4. Visning af produktgrupper i hovedramme

For hovedgrupper som har undergrupper, er det muligt at indsætte en mellemside der viser alle undergrupper til hovedgruppen, når hovedgruppen i produktmenuen vælges.

Dette gøres ved at indsætte variabler der findes under Produkt –> Produktgrupper –> Produktgruppe beskrivelse
Disse er markeret i editoren (se ovenfor hvordan den avancerede visning aktiveres), med ikonet: produktgruppevariabelknap
Nedenfor er indsat to forskellige variabler:

[[5COLUMNLIST]] : angiver at undergrupper for hovedgruppen skal vises som en lang liste med links

[[SELECTLIST]] : angiver at undergrupper skal vises i et rullegardin.

produktgruppevariabler-i-admin

I shoppen når kunden vælger hovedgruppen, vil der i hovedvinduet, når hovedgruppen aktiveres, blive vist som følger, for henholdsvis kolonnelisten og “selectlist” som rullegardin:

produktgruppevariabler-i-frontend

Dette er to eksempler på, hvorledes visning af undergrupper i hovedrammen kan sættes op. Denne visning kan differentieres på hovedgruppeniveau, eller der kan laves en kopi (copy / paste) for hver gruppe.

5. Bemærk

 • Når en produktgruppe slettes, slettes de varer der hører til denne produktgruppe også.
 • En produktgruppe kan ikke slettes, hvis den har produktgrupper under sig. Disse undergrupper skal slettes først.
 • Produktgruppe beskrivelse / mellemside kan maksimalt fylde 100.000 tegn.

6. Google gruppekatagori

For at finde Google katagori vælgeren, skal der trykkes på “Google produktfeed katagori” knappen

google-PLA-gruppekatagori-placering

I det næste skærmbillede, vil du kunne vælge hvilken produktfeed katagori produktgruppen tilhører.
Læs mere om Google produktfeed katagori her.

google-pla-gruppekatagori-valg