Generelt om filtre

Kan findes i shoppen her: Indstillinger –> Regler/filtre

Med regler/filtre kan man eksempelvis hindre en kundes valg af Danske Fragtmænd som forsendelsesmetode, når kunden har valgt efterkrav som betalingsmetode. Det da kunden her betaler for pakken ved afhentning på posthuset.

Lad os antage, at en forretning på internettet også har en fysisk butik i Århus, der sælger frugt og grønt. Desuden, har de for hele Århus gratis levering indenfor postnumrene 8000 til 8999. Levering med gratis bud forudsætter desuden, at der købes for over kr. 3000,- eks. moms i rent varekøb uden eventuelle rabatter.

Der oprettes et filter kaldet Lokale kunder. Filtret tilføjes en eller flere regler der i dette tilfælde oprettes således:

  • Hvis postnummeret kunden taster er mindre end 8000

  • hvis postnummeret er større end 8999

  • hvis varetotal eks. moms er mindre end 3000

så skal forsendelsesmetode med gratis levering i lokalområdet skjules, så den ikke kan vælges.
Ved at skjule denne forsendelsesmetode ud fra ovenstående kriterier sikres det, at f. kunder udenfor lokalområdet ikke kan vælge denne leveringsmetode.

Oprettelse af ovenstående filter er beskrevet i 5.4.12.2 Regler og filtre.

Teknisk

Filtre styres ud fra en formel med en “hvis”, herunder en enten “vis og vælg” eller en “skjul” handling, forklaret således:
– “hvis” en betingelse er opfyldt eller ikke er opfyldt, skal der enten vælges eller skjules et element eller aktiveres en mulighed for handling. Sammenligning af filtres parametre foretages via standard variabel operatorer (>, <, = ,<>) og udløser et resultat, som så bestemmer om en handling gøres aktiv eller deaktiv.

Oversigt over parametre for regler

Der er flere parametre der kan sættes for en regel. Pilene i eksemplet er nummereret og forklaret nedenfor:

reglerfiltre1

rund_1 – Parametre for regler

Variabel Beskrivelse
Postnummer Postnummer fra ordrefelter hentes ind, og angiver værdien af det faste element i reglen.
Forsendelsesmetode Her hentes det interne ID på forsendelsesmetoden.
Betalingsmetode Her hentes det interne ID på betalingsmetoden.
B2BGruppe Her angives den B2B gruppe reglen skal gælde for.
Ip addresse Kundens ip-adresse. Her kan eksempelvis filtreres på kundens offentlige ip-adresse.
Sprog Angiver det sprog der handles i i forretningen.
Valuta Her hentes det valuta id der er benyttet i forretningen når kunden handler.
Vægt Den samlede vægt af varer i kurven
Alternativ leveringsadresse postnummer Her hentes postnummer feltet ind fra alternativ leveringsadresse (hvis en sådan er udfyldt) under ordrefelter, og angiver værdien af det faste element i reglen.
Kundetype Bestemmer om reglen skal gælde for private eller virksomhed. 0=privat og 1=virksomhed

rund_2 – sammenligningsmetoder

Variabel Beskrivelse
Mindre end Angiver om det valgte af de faste elementer skal være mindre end tekst input feltet
Større end Angiver om det valgte af de faste elementer skal være større end tekst input feltet
Lig med Angiver om det valgte af de faste elementer skal være det samme som tekst input feltet
Forskellig fra Angiver om det valgte af de faste elementer skal være forskellig fra tekst input feltet

rund_3 – Streng til sammenligning (tekstinput)

Angiver værdi der skal være opfyldt. Der kan angives flere værdier med ; som separator. Eksempelvis kan oprettes et filter, hvor parametren er postnummer, sammenligningsmetoden er lig med, og tekstinput er 2200;5000 – det betyder, at filtret aktiveres, når postnummer er lig med 2200 eller 5000.


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x