Henvisninger

Ved eksport af henvisninger eksporteres dato for henvisning, hvilken adresse henvisningen kom fra og antal henvisninger.

Der filtreres på disse punkter ved eksport af henvisninger:

Startdato Fra hvilken dato skal eksporten starte
Slutdato Ved hvilken dato skal eksporten stoppe

CSV:

Felt Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
LOG_DATE Henvisningsdato Dato dd-mm-yyyy X
REFERRER Henvisning (adresse) Tekst max: 255 tegn X
COUNT Antal henvisninger Heltal max: 2 147 483 647 X

XML:

Element Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
LOG_DATE

 

Henvisningsdato Dato dd-mm-yyyy  

 

X
REFERRER Henvisning (adresse) Tekst max: 255 tegn X
COUNT Antal henvisninger Heltal max: 2 147 483 647 X

 


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x