Feeds

Du finder dine feed-indstillinger under Opsætning -> Shop Indstillinger -> Fanebladet “Tracking og feeds”.
Her kan du indtaste dine Google- og Facebook produktfeednøgler.

(*) Din Google produktfeednøgle er et valgfrit navn som bruges til at generere din unikke produktfeed url. Indtast en nøgle for at få vist url’en.

 

Opdeling af produktfeed

Hvis du ønsker at opdele et større produktfeed i mindre portioner, kan det gøres med følgende parametre:

page –heltalsværdi der indikerer hvilken produktside der hentes
pageSize –heltalsværdi der indikerer hvor mange produkter der hentes for den pågældende side
Bemærk: Værdierne for begge parametre skal være større end nul (0).

Eksempel:
https://www.domæne.dk/admin/Google-productfeed-export.asp?SetLangID=26&FeedCheckSum=55803c12cce5e8c4b7531ff0237b9d1f&page=1&pageSize=10000


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x