Feeds

Du finder dine feed-indstillinger under Opsætning -> Shop Indstillinger -> Fanebladet “Tracking og feeds”.

Her kan du indtaste dine Google- og Facebook produktfeednøgler.

(*) Din Google produktfeednøgle er et valgfrit navn som bruges til at generere din unikke produktfeed url. Indtast en nøgle for at få vist url’en.