Google produktfeed

Findes i shoppen her: Indstillinger -> Shopindstillinger

Google produktfeed (Google PLA) bruges til at danne et datafeed med shoppens produkter. Dette feed bruges af google til at vise dynamiske produktannoncer i forbindelse med Google AdWords.

Indhold
  1. Opsætning i shopadministration
  2. Opsætning i Google Merchant Center

1. Opsætning i shopadministration

For at opsætte Google produktfeed i shoppen skal du indsætte en selvvalgt nøgle under fanen Tracking og feeds i Shopindstillinger. Nøglen bruges til at generere en url til selve feedet.

 

BEMÆRK: At du skal indtaste nøglen og gemme, før url’en til feedet kommer frem.

Når din Google feed url er oprettet, skal du indsætte den i dit Google Merchant Center.

2. Opsætning i Google Merchant Center

Når du er logget ind i dit Merchant Center, skal du klikke på Produkter i venstremenuen og finde siden Feeds. Her kan du tilføje et nyt feed ved at trykke på det store plus-ikon under overskriften Primære feeds.

 

Du indstiller feedet ved at gennemgå 3 simple steps:

Basisoplysninger

Her vælger du salgsland og tilhørende sprog til dit feed. Klik på Fortsæt for at gå til næste step. Salgslandet skal være målet for dit nyoprettede feed.

Primært feednavn og primær indtastningsmetode

Her angiver du et valgfrit navn til dit feed.

Herefter vælger du Planlagt hentning (mulighed nr. 2). Klik på Fortsæt for at gå til næste step.

Konfiguration

I sidste step angiver du et valgfrit filnavn til din feedfil.

Herefter vælger du, hvor ofte Google skal opdatere feedet, samt hvornår det skal ske.

BEMÆRK: At du også skal angive en tidszone, når du vælger tidspunkt.

Du skal indtaste din Google produktfeed url i feltet Filens webadresse. Klik på Fortsæt for at afslutte oprettelsen.

Når du har afsluttet oprettelsen, vises dit nye feed i listen over primære feeds. Du kan klikke på feedet for at se detaljer eller lave ændringer.


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x