Besøg

Der filtreres på disse punkter ved eksport af besøg:

Startdato Fra hvilken dato skal eksporten starte
Slutdato Ved hvilken dato skal eksporten stoppe

CSV:

Felt Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkning
LOG_DATE Besøgsdato Dato dd-mm-yyyy X
COUNT Antal besøg Heltal max: 2 147 483 647 X

XML:

Element Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkning
LOG_DATE Besøgsdato Dato dd-mm-yyyy X
COUNT Antal besøg Heltal max: 2 147 483 647 X

 


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x