Produkt ratings

Generelt

Her administreres / vises de ratings der er tilknyttet et produkt, hvis funktionen “Star Rating” er aktiveret i shoppen. Star rating giver shoppens kunder /brugere mulighed for at bedømme produkter med et antal stjerner (point) mellem 1 og 5. Aktivering af funktionen og dens indstillinger findes under Opsætning -> Fanebladet Produkter og i undersektionen “Star Rating (Rich snippets). Hjælp til indstillingerne findes HER.

Eksempel på star rating på et produktkort:

Ratings03

Administration

Administration og visning af star ratings gøres under Produkter -> Produkt ratings. Her vises en oversigt over de sidste 250 ratings der er lavet på shoppens produkter. Det er muligt at se hvilket produktnummer det drejer sig om, hvilken rating der blev givet, samt kundenummeret på kunden hvis kunden var logget ind på tidspunktet bedømmelsen blev afgivet:

Ratings05

For at beholde en troværdighed omkring de ratings der afgives, er det ikke umiddelbart muligt at slette enkelte ratings. Der er dog indbygget en logik som hedder at hvis der er mere end 5 ratings fra en given IP adresse, og disse 5 tilsammen har et gennemsnit på under 1,5 så gives der mulighed for at slette alle ratings afgivet fra denne IP adresse. Endvidere kan der maximalt laves 10 ratings fra samme IP adresse om dagen. Hvis der er mistanke om svindel vises det sådan, sammen med muligheden for at godkende eller slette bedømmelserne:

Ratings06


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x