Design

Alle ændringer der har med design at gøre er beskrevet på undersiderne her.
Skins og Tekster/knapper er de direkte indgange til visuelle ændringer på designet.
Men også mailskabeloner, ændring af design og indhold på udskriftsskabeloner, indsættelse af billeder på sliders m.v. fortælles der mere om på de efterfølgende sider.

Benyt menuen i det fremhævede felt til at vælge underside


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x