Tilbud

Med tilbud kan sættes en hel produktgruppe eller alle produkter på tilbud, med f.eks. 12% rabat

59tilbud01

Nedsæt pris med Her vælges, hvor mange procent prisen skal nedsættes

 

Periode Her vælges perioden, hvori tilbuddet skal gælde. Er feltet tomt fjernes alle perioder. Tilbuddet vil først være aktivt, når en periode tilknyttes.

 

Vælg produktgruppe Her vælges om ændringen skal gælde for en bestemt gruppe eller alle

 

Opdater eksisterende tilbud Hvis denne er markeret, vil opdateringen overskrive/slette de tilbud der allerede er oprettet og er aktive

 

Bekræft opdatering Af sikkerhedsmæssige årsager skal man bekræfte opdateringen, dette gøres ved at indtaste ordet update og trykke på ikonet “Start” i toppen af skærmen.

 

Bemærk: Funktionen fungerer på tværs af ALLE sprog.