Faktura (modul)

Findes i shoppen her: Indstillinger –> Shopindstillinger –> Fanebladet Moduler –> Faktura

Her ændres indstillinger for fakturamodulet i shoppen.

faktura

Felt  Beskrivelse
Næste fakturanummer Angiver nummer for næste faktura
Næste kreditnotanummer Angiver nummer for næste kreditnota
Standard betalingsfrist Bestemmer standard betalingsfrist der skal angives på fakturaer

Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x