Faktura (modul)

Findes i shoppen her: Indstillinger –> Shopindstillinger –> Fanebladet Moduler –> Faktura

Her ændres indstillinger for fakturamodulet i shoppen.

faktura

Felt  Beskrivelse
Næste fakturanummer Angiver nummer for næste faktura
Næste kreditnotanummer Angiver nummer for næste kreditnota
Standard betalingsfrist Bestemmer standard betalingsfrist der skal angives på fakturaer