Parametre til links

For nogle links/sider er det muligt at tilføje parametre.

Derudover, vil følgende være gældende for tilføjelse af links inde fra forretningen:

 

 

 

Parameter Mulige sider Beskrivelse
hideinterface=1 Alle sider i shoppen, der findes i /shop mappen Fjerner resten af shoppen fra siden, fx. hvis man ønsker at en egen side ikke skal vises med shoppen “udenom”. Bemærk: denne fungerer ikke hvis shoppen benytter “eget designet layout”
bypassshopclosed=1 /shop/frontpage.html Kan tilføjes til /shop/frontpage.html for at overstyre en lukket forretning.
dontclearbasket=1 /shop/order4.html Kan tilføjes til den sidste side i en ordre gennemgang, hvis man ønsker at udføre ordre step 4, men ikke fjerne indholdet af kurven. Dette være nyttigt, hvis man benytter sig af PayAPI eller lignende.
add=1&amount=1&productid=

inc=1&keyid=

dec=1&keyid=

remove=1?keyid=

removeall=1

basket.asp Disse parametre benyttes til at modificere indholdet af kurven. Der kan lægges en specifik vare i kurven (med valgfrit antal), antal kan tælles 1 op og 1 ned, en specifik vare kan fjernes og alle varer kan fjernes.

For en del af parametrene gælder det at man kender det index/keyid produktet har i kurven. Dette udlæses via fc=getsessionvaluesJSON som er nævnt længere nede.

Eksempler (bemærk at keyid er et internt nummer produktet har i kurven som nævnt herover, og ikke produktnummeret):

 1. Add product
  http://mit-domæne.dk/shop/basket.asp?add=1&amount=1&productid=341
 2. Increment quantity of a specifiic product
  http://mit-domæne.dk/shop/basket.asp?inc=1&keyid=1
 3. Decrease quantity of a specifiic product
  http://mit-domæne.dk/shop/basket.asp?dec=1&keyid=1
 4. Remove a specific product
  http://mit-domæne.dk/shop/basket.asp?remove=1&keyid=1
 5. Remove all products
  http://mit-domæne.dk/shop/basket.asp?removeall=1
AddMultiple=1
ProductID=|ProdX|ProdY
Amount=|X|Y
VariantGroups=|VariantGroupNameX
Variants=|VariantNameX
/shop/showbasket.html Disse parametre bruges til at lægge et eller flere produkter i kurven.

AddMultiple
Angiver at der skal lægges produkter til kurven. Sættes =1.
ProductID
Angiv produktnummer adskilt af |
Amount
Angiv det ønskede antal af hvert produkt adskilt af |
VariantGroups
Variantgruppenavn
Variants
Variantnavn

Eksempel:

http://mit-domæne.dk/shop/showbasket.html?AddMultiple=1&ProductID=|ProdX|ProdY&
Amount=|1|1&VariantGroups=|VariantGroupName
&Variants=|VariantName

segment=xxx Kan bruges til at linke direkte til et segment. “xxx” erstattes af segmentets navn.
CustomPageSize varelister. denne variable angiver mængden af vare som vises på en given vareliste. virker Ikke på adv. søgning.
rawxml ?rawxml=1 vil vise en cms side i XML format frem for HTML
Funktionen kræver at rå XML er tilladt i shoppens indstillinger, under “Indstillinger – fanebladet layout – Tillad RSS / rå XML visning
productid=#
catid=#
/shop/default.asp Redirecter til et specifikt produkt. Kan benyttes hvis man ikke kender produkt URL, men kun produktnummeret.

Eksempel: http://myshop.dk/shop/default.asp?productid=xxxxxx

HideBigTexts=# alle # kan være 1 eller 0. Anvendes til at få shoppen til at ekskluderer kode/script felter, så man f.eks kan teste om en design fejl skyldes egen kode.
page=# GoogleSitemapProducts.asp

GoogleSitemapCategories.asp

Benyttes hvis du i shoppen har mere end 50.000 varer eller kategorier, og tilføjer dit sitemap til Googles Webmasterværktøjer. Google kan nemlig kun håndtere 50.000 varer/kategorier per sitemap link. Via parameteret page=1 kan man så få udskrevet de første 50.000, page=2 de næste 50.000 osv.
fc=getsessionvaluesJSON

fc=getsessionvalues

fc=changecountry

fc=getcountrydetails

/shop/ajaxwrapper.asp fc=getsessionvaluesJSON

Dette request returnerer variabler som shoppen gemmer i sessions som JSON. Dette kan bruges til feks. at finde ud af om kunden er logget ind, varetotal i kurven, indhold af kurven samt andre ting.

Eksempel:

http://mit-domæne.dk/shop/ajaxwrapper.asp?fc=getsessionvaluesJSON

 

fc=getsessionvalues

Dette request returnerer variabler som shoppen gemmer i sessions som XML. Dette kan man bruge til via et javascript at finde ud af om kunden er logget ind. XML udgaven indeholder ikke nær så mange oplysninger som JSON udgaven herover, hvorfor JSON udgaven anbefales.

Eksempel:

http://mit-domæne.dk/shop/ajaxwrapper.asp?fc=getsessionvalues

 

fc=changecountry

Dette request sætter countryID

Eksempel:

http://mit-domæne.dk/shop/ajaxwrapper.asp?fc=changecountry&CountryID=7119
– Der skal eksistere et land some er oprettet med det interne id man sender med
– Sættes IKKE hvis kunden allerede er logget ind.

 

fc=getcountrydetails

Returnerer et JSON objekt som man kan aflæse leveringslandets ISO kode fra. Eksempel:

http://mit-domæne.dk/shop/ajaxwrapper.asp?fc=getcountrydetails&countryid=2397

disableappcode=1

disableappcodeforid=###

/shop/checkout.html Ved debugging af checkout problemer kan man med fordel deaktivere alle App scripts.
Dette gøres via disableappcode=1Hvis man ønsker kun at deaktivere én app, kan det gøres via disableappcodeforid=###
Appens ID findes under “Indstillinger – integrationer – fanebaldet app script – vælg indholdsside”
ShowFilterDeepLink=1 Varelister Det er muligt at deeplinke til en bestemt søgning i produktfilteret. Ved brug af parameteren vil der blive indsat et ‘filter link’ på siden, hvor det fulde deeplink kan kopieres fra, efter man har lavet de ønskede ændringer i filteret. Hvis linket ikke kan findes, kan man benytte &hidebigtexts=1 samtidig med, for at linket ikke bliver skjult af designet
FacebookConversionAPITestEventCode=xxx Alle sider Ved samtidig brug af Facebook API’et, vil parameteren give mulighed for at gøre brug af testID til test serverhændelser. Koden kan findes under ‘business.facebook.com -> Datakilder -> Testhændelser’, hvor også resultaterne vil blive listet.
disabletagmanager=1 Alle sider Vil ekskludere indlæsninger fra Google Tagmanager
disabletracking=1 Alle sider Vil ekskludere indlæsninger fra Google tagmanager, analytics, Facebook pixel & pixel API

HUSK, at første parameter til et link mærkes med ? (spørgsmålstegn), og de efterfølge med & (og tegn).


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x