Moduler

 Findes i shoppen her: Opsætning –> Shopindstillinger –> Fanebladet Moduler

Under Moduler sættes indstillinger for de moduler man har købt.
Her vises, hvordan det vil se ud, hvis alle moduler er tilknyttet. Har man f.eks. ikke B2B modulet vil det ikke blive vist.

moduler-oversigt


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x