Regler og filtre – Eksempel 3

Kan findes i shoppen her: Indstillinger –> Regler/filtre

Herunder vises et eksempel, hvor shopejer ønsker en leveringsmetode KUN kan vælges, hvis kunden er enten Privat eller Virksomhedskunde.
Dette er specielt nyttigt, hvis man vil sikre sig at privatkunder ikke får tilsendt erhvervspakker og derved skaber en ekstra udgift hos shopejeren.

For at lave et sådant filter i shoppen, skal forsendelsesmetoden SKJULES, hvis følgende kriterie er opfyldt:

1) Kunden er en privatkunde (Vælges under Ordrefelterne på Bestil Step 1)

eller

2) Kunden er en virksomheds-/erhvervskunde (Vælges under Ordrefelterne på Bestil Step 1)

Klik her for at se hvordan man skjuler en forsendelse, hvis man er privatkunde.
Klik her for at se hvordan man skjuler en forsendelse, hvis man er virksomhedskunde.

Skridt for skridt opsætning i shoppen

1) Klik på Indstillinger –> Regler/filtre –> Klik på Tilføj i toppen af skærmen for at oprette et nyt filter. I dette eksempel kaldet “Skjul hvis Privat”. Og sæt her “Handling” til at være “Skjul”. Tryk Derefter Gem.

eksempel3.1

2) Klik ind på det nyoprettede filter, ved at klikke på den det lille ikon til venstre for regel navnet. Filteret udfoldes nu:

eksempel3.2

3) Klik på Tilføj i toppen af skærmen for at oprette reglen til dette filter. Opret reglen som følgende, og tryk herefter Gem :

eksempel3.3

Reglen er nu oprettet og skal nu tages i brug. Dette gøres ved at gå til forsendelsesmetoden, der skal skjules såfremt man har med
en privatkunde at gøre.

4) Som det sidste går du nu ind under den forsendelsesmetode filteret skal tilknyttes, og tilknytter dette:

eksempel3.4

Så fik vi lavet reglen om at en given forsendelsesmetode skulle skjules, hvis er privatkunde så nu mangler vi bare at oprette et tilsvarende
hvis kunden er en virksomhedskunde:

Skridt for skridt opsætning i shoppen

1) Klik på Indstillinger –> Regler/filtre –> Klik på Tilføj i toppen af skærmen for at oprette et nyt filter. I dette eksempel kaldet “Skjul hvis virksomhed”. Og sæt her “Handling” til at være “Skjul”. Tryk Derefter Gem.

eksempel3.5

2) Klik ind på det nyoprettede filter, ved at klikke på den det lille ikon til venstre for regel navnet. Filteret udfoldes nu:

eksempel3.6

3) Klik på Tilføj i toppen af skærmen for at oprette reglen til dette filter. Opret reglen som følgende, og tryk herefter Gem:

eksempel3.7

Reglen er nu oprettet og skal nu tages i brug. Dette gøres ved at gå til forsendelsesmetoden, der skal skjules såfremt man har med
en virksomhedskunde at gøre.

4) Som det sidste går du nu ind under den forsendelsesmetode filteret skal tilknyttes, og tilknytter dette:

eksempel3.8


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x