Tracking og feeds

Under fanebladet “Tracking og feeds” kan du angive nøgler og id til dine Google- og Facebook konti. Det er vigtigt at få shoppen integreret med Google Analytics, det kan du blandt andet gøre på dette faneblad. Det er også her, at du indstiller dine produktfeeds.