Produkter Generelt

I menuen Produkter generelt er det beskrevet mere i detaljer, hvad muligheder der foreligger på fanebladene under redigering af et produkt.

Eksempelvis er det beskrevet hvad hvert felt under fanebladet generelt skal bruges til, og under fanebladet produktgrupper kan man læse mere om hvordan man tilføjer et produkt til flere grupper.

Benyt menuen i det fremhævede felt til at vælge underside