B2B

 Findes i shoppen her: Indstillinger –> Shopindstillinger –> Fanebladet Moduler

B2B-indstillinger

Felt Beskrivelse
Kun B2B Shop Når kunden kommer ind i shoppen, bliver vedkommende promptet for brugernavn og password, og kan hverken se produktgrupper eller varer, før der er logget ind.
Vis priser inklusiv moms Bestemmer om priser i shoppen skal vises med eller uden moms når man er logget ind som B2B kunde. På den måda kan det differentieres fra den almindelige visning for privatkunder.
Vis købsknap Nej: B2B kunder kan ikke købe noget, men kun se varerne.

Nej, hvis ingen pris: købsknappen skjules, hvis der ikke er nogen pris tilknyttet.

Vis produkter uden B2B pris Bruges, hvis det ønskes at vise varer, som ikke har angivet B2B pris.
Vis B2C pris hvis ingen B2B pris Hvis ikke der er angivet B2B pris, vises B2C pris. På den måde undgår man at være tvunget til at give alle varer en B2B pris.
Tillad anmodning om B2B kunde oprettelse * Der kan oprettes et link, så kunder via dette kan anmode om at blive oprettet som B2B-kunde. Når kunden sender anmodningen ind via shoppen, vil den figurere under Kunder –> Avanceret –> Vis ikke godkendte B2B

Der sendes også en mail til shopejeren om, at der ligger en anmodning der afventer godkendelse, hvis der er oprettet en aktiv skabelon til det under Design –> emailskabeloner.

Autogodkend B2B kundeoprettelse Hvis valgt bliver kunder der anmoder om B2B login automatisk godkendt, og en email fremsendes til kunden, hvis der findes en aktiv skabelon til dette.

Alle afkrydsningsfelterne er valgfrie.

*Bemærk

Ved tillad anmodning om B2B kunde oprettelse kan der med fordel oprettes et topmenu punkt samt oprettes en emailskabelon der definerer, hvordan den mail der skal sendes ved anmodningen skal se ud.
Angives, og oprettes, der ikke en skabelon, vil der ikke blive sendt en mail.

Logger man ind på b2bgruppe niveau og efterfølgende logger ind med sin kundeprofil, skal b2bgruppe id bevares med mindre den kundeprofil man logger ind med, er godkendt aktiv b2b kunde – i hvilket tilfælde denne kundens b2bgruppe id skal anvendes.


Du finder dokumentationen til DanDomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x