One page check-out

Med One-page Checkout bliver shoppens betalings proces skåret ned til færre steps. Normalen er at kunden fra kurven trykker på bestil knappen og derefter skal igennem Bestil step 1 (Indtastning af kundedato), Bestil step 2 (valg af betalings og forsendelses metode) og Bestil step 3 (Godkendelse af ordren).
Med One-page Checkout slået til i din shop bliver Bestil Step 1, 2 og 3 samlet på én side. Kunden indtaster sine kundedata og vælger betaling og forsendelse på samme side og kan med det samme se konsekvensen af disse valg på ordrebeløbene og godkende ordreren med det samme. Hvis du bruger Dandomains betalingssystem som  betalingsmetode bliver det endda muligt for kunden også at taste kortdata ind på samme side.

Onepage_billede

Opsætning

Opsætning af One page check-out består af to dele. Aktivering og tekster.
Aktivering er simpelt hen bare et spørgsmål om at slå funktionen til. Denne indstilling finder du under Shopindstillinger -> Fanebladet ”Ordrer” -> Gennemførsel . Du kan til enhver tid slå funktionen til og fra igen og hvis du har mere end ét site, så kan hvert site have sin egen indstilling.

Onepage_aktivering2

Tekster

Alle tekster der bruges omkring gennemførslen på One page check-out siden hentes fra Shopdesign -> Tekster/Knapper -> One page check-out.
Bemærk at mange af disse tekster er de samme som du finder i Bestil step 1, 2 og 3 sektionerne, men at du altså kan/skal ændre dem specifikt for One page check-out.
Tekster på alle ordrefelterne inkl. deres fejl og valideringstekster bliver hentet fra Shopdesign -> Ordrefelter som altid. Men måden de præsenteres på er anderledes. Nogle af teksterne er nu indsat med svag grå farve inde i selve felterne for at spare plads. Fejl og valideringstekster kommer ikke længere frem som popup i kundens browser, men skrives i stedet ind under det felt hvor der er et problem. Samtidig sættes der en rød kant rundt om problemfelterne, så kunden hurtigt kan se hvad problemet er og rette det.

Onepage_felter

Kreditkort

Hvis du benytter Dandomains betalingssystem, så bliver kreditkort indtastningsfelterne faktisk vist på One-page check-out siden også. Dette sker ved at hele siden faktisk bliver sendt ud gennem vores betalingsserver. Du vil bemærke at sidens adresseline bliver til en https adresse til vores betalingsserver i stedet for dit normale domæne.

Onepage_url

Det er altså vores sikre server kunden er på og derfor kan kunden trygt indtaste sine kortdata på siden. En betalingsmetode, der bruger Dandomains betalingssystem vil altid blive integreret på One page check-out, uanset om du har sat den til at fungere som popup eller ny side.

Hvis du benytter andre betalingsmetoder som også kan modtage kortbetaling, skal du være opmærksom på at disse betalingsmetoder ikke integreres på One page check-out siden. Dette gælder eksempelvis både for Paypal, Ewire, Worldpay og DIBS samt andre betalingssystemer du evt. har integreret gennem Dandomains Betalings API. Disse metoder vil fortsat først præsentere kunden for kreditkort indtastningsfelterne efter kunden har trykket godkend på One page check-out siden.

Vigtige overvejelser før brug af One page checkout

Der er mange valg kunden kan lave på One page check-out siden, som fører til genberegning af ordrebeløbet eller andre forhold. Skift af leveringsland fører til ny valgmuligheder af forsendelse og betalingsmetoder. Skift mellem forsendelses og betalings metoder udløser forskellige gebyrer. Indløsning af salgsrabatter og gavekort skal tages højde for i sluttotalen på ordren. Hvor disse genberegninger ved den normal bestillingsprocedure udregnes mellem Bestil step 1 eller 2, så skal One page check-out siden udføre ændringerne med det samme. Dette fører til nogle bemærkninger og begrænsninger som du bør gøre dig klart før du vælger at bruge One page check-out på din side i det hele taget.

* Salgsrabatter og gavekort har begge knapper, som det er krævet at kunden trykker på for at indløse beløbene i den aktive ordre. Faren her kan være at kunden ikke gør det og ordren derfor gennemføres uden rabatten eller gavekortet medregnet. Hvis kunden så ikke har holdt øje med slutbeløbet, kan det være at kunden efterfølgende kontakter dig, overbevist om at have indtastet sin kode. Det er selvfølgelig de færreste kunder der trykker godkend uden at kigge på slutbeløbet, men faren er der. Det eneste du kan gøre for at modvirke dette, er at skrive tydeligt til kunden i de relevante overskrifter op på knapperne hvad de skal gøre. Èn ide kunne f.eks. være at skrive tal foran teksterne på felterne og knapperne og dermed indikere overfor kunden at der er en proces omkring indløsningen

Onepage_12

* Forvalg på betalings og forsendelsesmetoder kan sættes på leveringslande, så et givet leveringsland er forvalgt med de mest logiske metoder for landet. Eksempelvis ”Postdanmark Udland” som forvalgt forsendelsesmetode til Frankrig. Disse forvalg har dog begrænsninger på One page check-out. De sættes kun når kunden ankommer til One page check-out siden og skiftes dermed ikke når der skiftes leveringsland. Det betyder at du skal overveje om du vil bruge dem overhovedet sammen med One page check-out. Hvis du kun har ét leveringsland eller hvis dine forsendelse og betalingsmetoder ikke er forskellige for dine leveringslande er der ingen grund til at ændre noget. Men hvis du har en mere komplekst opsætning med flere leveringslande, der skal bruge forskellige metoder, så vil det nok være bedst at sløjfe forvalgene. Vores anbefaling er at du prøver det af i din shop med de forskellige leveringslande og derudfra vurderer om forvalg primært virker til at være til gavn eller forvirring for dine kunder og fjerner dem, hvis du finder det nødvendigt. Bemærk dog at det primært er en kosmetisk overvejelse og at det her ikke kan blokere for dine kunders valg af metoderne

Onepage_forvalg

* Hvis du er vandt til at få vist produktbilleder på bestil step 3 via funktionen “Vis produktbillede i Vis kurv (Bestil step3 & 4)” under Indstillinger -> Shopindstillinger -> Fanebladet Ordrer -> Kurv, så vil disse ikke længere blive vist. Denne feature er fravalgt for One page check-out grundet pladsmangel. Billederne vil dog stadig stadig blive vist i Vis kurv og på Bestil step 4.
* Regler/Filtre tilknyttet dine betaling og forsendelsesmetoder kan give grund til overvejelse. Det er nemlig ikke teknisk muligt at understøtte alle filtreringer.
Følgende filtreringsparametre volder ikke problemer ved One page check-out og kan bruges som hidtil:

Parameter Kompatibilitet
Forsendelsesmetode Virker sammen med One page checkout
Betalingsmetode Virker sammen med One page checkout
IP adresse Virker sammen med One page checkout
Site Virker sammen med One page checkout
Valuta Virker sammen med One page checkout
Vægt Virker sammen med One page checkout
Kundetype Virker sammen med One page checkout
Kundetype alternativ leveringsadresse Virker sammen med One page checkout

Følgende filtreringsparametre fungerer ikke sammen med One page check-out og hvis brug af dem er vigtig forretningskritisk for dig, skal du overveje slet ikke at bruge One page check-out.

Parameter Kompatibilitet
Alternativ leveringsadresse postnummer Virker IKKE sammen med One page checkout
Alternativ leveringsadresse aktiv Virker IKKE sammen med One page checkout

Følgende filtreringsparametre virker kun delvist. Kig på den enkelte for at vurdere om begrænsningerne vil gøre at du skal fravælge On page checkout.

Parameter Kompatibilitet
Postnummer Vil kun virke efter kunden har logget ind med et tidligere kundennummer, men vil ikke reagere på evt skift af postnummer.
Kundenr Vil kun virke efter kunden har logget ind med et tidligere kundennummer
Varetotal inkl. moms Virker ikke hvis du bruger Pacsoft og har serviceydelser tilknyttet der ændrer ordrens total pris
Varetotal ekskl. Moms Virker ikke hvis du bruger Pacsoft og har serviceydelser tilknyttet der ændrer ordrens total pris
B2B Gruppe Vil kun virke efter kunden har logget ind med et tidligere kundennummer

Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x