Anmeldelser

Findes i shoppen her: Produkter -> Anmeldelser

Her finder du administrationen af anmeldelser i din shop. Den er beregnet til at du kan gennemse anmeldelserne og godkende dem inden de kommer til at være til at se på produkterne på din shop.

Selve opsættelsen af Anmeldelsesfunktionen kan du se mere om under Indstillinger -> Generelt -> Fanebladet Produkter -> Anmeldelser.

Anmeld_godkend

Øverst kan du vælge at sortere anmeldelserne efter følgende:

Sorering Beskrivelse
Alle Alle anmeldelser
Oprettet Alle anmeldelser, der er oprettet af kunder men endnu ikke godkendt af dig.
Slettet Alle anmeldelser du tidligere har slettet. Du kan vælge at godkende dem.
Godkendt Alle anmeldelser du tidligere har godkendt. Du kan vælge at slette dem.

Efterfølgende kan du se detaljer om de enkelte anmeldelser.

Overskrift Beskrivelse
Ip Ip adressen på den kunde der har lavet anmeldelsen.
Kunde Navnet på kunden, hvis denne har været logget ind.
Produktnavn Det anmeldte produkts navn
Produktnummer Det anmeldte produkts navn
Dato Dato og tidspunkt for anmeldelsen
Tekst Selve teksten på anmeldelsen. Hvis de fylder mere end én linje, kan du trykke på teksten for at se hele teksten i et nyt vindue. Bemærk at du ikke selv kan redigere i teksten, kun godkende den eller slette den.
Status Hvad status på anmeldelsen er. Oprettet, godkendt eller slettet.

For hver anmeldelse kan du vælge at slette eller godkende. Lige så snart du godkender en anmeldelse vil den være at se i din shop på det pågældende produkt.


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x