Produktkonfigurationer (Kun XML)

Element Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
GRP_LANGUAGE_ID Sprog ID Heltal

min: 1

max: 2 147 483 647

X X
GRP_NAME Gruppenavn Tekst

min: 1 tegn

max: 255 tegn

X
GRP_SORT Gruppesortering Heltal max: 2 147 483 647
GRP_SELECTED_TEXT Vælg produkttekst Tekst max: 255 tegn
VARIANTS (Varianter)
VAR_TEXT1 Varianttekst Tekst

min: 1 tegn

max: 255 tegn

X
VAR_SORT Variantsortering Heltal max: 2 147 483 647
VAR_REL_PROD_NUM Relateret varenummer Tekst

min: 1 tegn

max: 100 tegn

PRODUCTS (Varer)
PROD_NUM2 Varenummer Tekst

min: 1 tegn

max: 100 tegn

X
GRP_REQUIRED Gruppen er obligatorisk Boolean True eller False
STANDART_PROD_NUM Varenummer, som er valgt som standard

Tekst

 

min: 1 tegn

max: 100 tegn

DISABLED_VARIANTS (Deaktiverede varianter)
DISAB_PROD_NUM Varenummer, som varianten er deaktiveret for Tekst

min: 1 tegn

max: 100 tegn

1 – Feltet er kun obligatorisk i forbindelse med, hvis man også vælger at importere varianter.

2 – Feltet er kun obligatorisk i forbindelse med, hvis man også vælger at importere relationer til varer.

<CONFIGURATOR_EXPORT type=”CONFIGURATORS”>

<ELEMENTS>

<CONFIG_GROUP>

<GRP_LANGUAGE_ID/>

<GRP_NAME/>

<GRP_SORT/>

<GRP_SELECTED_TEXT/>

<VARIANTS>

<VARIANT>

<VAR_TEXT/>

<VAR_SORT/>

<VAR_DEFAULT/>

<VAR_REL_PROD_NUM/>

</VARIANT>

</VARIANTS>

<PRODUCTS>

<PRODUCT>

<PROD_NUM/>

<GRP_REQUIRED/>

<STANDART_PROD_NUM/>

<DISABLED_VARIANTS>

<DISAB_PROD_NUM/>

</DISABLED_VARIANTS>

</PRODUCT>

</PRODUCTS>

</CONFIG_GROUP>

</ELEMENTS>

</CONFIGURATOR_EXPORT>


Du finder dokumentationen til DanDomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x