Skins

Kan findes her i shoppen: Design –> Skins

Valg af skins

Der kan vælges mellem flere standard skins. Ønskes det at benytte forskellige skins, til forskellige sprog, aktiveres det under
Opsætning –> Sprog –> vælg det ønskede Sprog –> vælg skin
Når et skin oprettes kan der angives standardindstillinger, som baggrundsfarve og linkfarver, samt fonttyper (skrifttyper)
Disse indstillinger bruges på samtlige sider, og man kan så efterfølgende på de enkelte rammer/sider som shoppen er bygget op af, definere disse egenskaber for hver enkelt side.

image775

Redigér skin

Der kan oprettes et nyt skin eller redigeres et eksisterende.
Hvis man klikker på et felt med antal pixels vises det på figuren til højre, hvilket felt der er tale om. I eksemplet er det produktmenu bredde der er valgt.

image849

Dimensioner angives i % eller px (pixels).
Bemærk: Angives i px, vil størrelsen på feltet aldrig blive mindre end det angivne, MEN hvis et billede større end det angivne indsættes vil billedet udvide rammen!
Brug af * (stjerne) betyder relativ. Det bruges normalt til at justere en relativ bredde / højde.
F.eks. du har 3 felter ved siden af hinanden og den samlede bredde angives til 100px. Bredden på felt “a” og felt “b” angives til 30px. Felt “c” sættes til *(stjerne) og vil derfor fylde resten af de 100px: 100px-(30px+30px)=40px. Altså vil felt “c” fylde 40px i dette eksempel.
Hvis den samlede bredde i eksemplet angives til 500px vil felt “c” derfor være 440px.
Der kan vælges mellem flere layouts, hvor elementerne er placeret forskelligt.
Ved afkrydsning i Topmenu skjul delestreger vises en tynd streg imellem menupunkterne.

Skinelementer

De enkelte skinelementer findes under Design –> Skins:

image61

Vælges eksempelvis Forside vil det være muligt at definere layoutelementer for denne:

image776

Produktmenu indstillinger

Findes kun under Design –> Skins –> rediger skin:

image801

Felt Beskrivelse
Produktmenu udfold alle Alle produktgrupper som har undergrupper foldes automatisk udBemærk: hvis dette er valgt understøttes navigationslinje (breadcrumb) ikke

 

Produktmenu skjul niveau Gør det muligt at skjule alle grupper med et eller flere bestemte menu niveauer. Eksempelvis, hvis man ønsker at skjule første og andet niveau i en produktmenu tastes:0,1 i feltet.

Skabelon, Layout og elementer

Forskellige sider i shoppen kan have defineret en skabelon/layout visning. Dette gælder feks. forsiden, varelisten og varekort. Det er vigtigt at bemærke at ikke alle skabeloner indeholder alle elementer. Der er som eksempel varelisteskabeloner hvor den korte beskrivelse ikke vises, varekortskabeloner uden produktnummer osv. Ønsker man fuld kontrol over hvilke elementer der vises på en given skabelon, samt deres placering, henvises til Avanceret design modulet

Her er valgt en skabelon, hvor varer placeres til højre på forsiden:

image854

image778

image779