Søgeord

Ved at eksportere søgeord kan man se de anvendte søgeord i shoppen.
Eksporten indeholder dato for søgning, hvilket/hvilke søgeord der er brugt og hvor mange gange denne søgning er foretaget.

Der filtreres på disse punkter ved eksport af besøg:

Startdato Fra hvilken dato skal eksporten starte
Slutdato Ved hvilken dato skal eksporten stoppe

CSV:

Felt Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
LOG_DATE Søgningsdato Dato dd-mm-yyyy X
SEARCHWORD Søgeord Tekst max: 255 tegn X
COUNT Antal søgninger Heltal max: 2 147 483 647 X

XML:

Element Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
LOG_DATE Søgningsdato Dato dd-mm-yyyy X
SEARCHWORD Søgeord Tekst max: 255 tegn X
COUNT Antal søgninger Heltal max: 2 147 483 647 X

Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x