Targets (mål) for links

Generelt

Når der linkes til sider i shoppen sættes et mål for hvor linket skal åbne. Dette mål kaldes også target, og har forskellig udformning alt efter, hvor det er, man vil have sit link åbnet. Tilføjes target ikke, vil siden som standard åbne i den ramme, eller i det vindue, hvorfra linket blev aktiveret.

Herunder kan ses eksempler på, hvordan et target defineres. Måden det gøres på i shoppen afhænger af situation det skal bruges i.

Targets

Forud-definerede targets: Åbner siden i:
_blank Åbner siden i et nyt vindue i browseren.
_self Åbner siden i det nuværende vindue.
_parent Siden åbnes i nærmest overliggende ramme.
_top “Nulstiller” alle rammer, og åbner siden i samme vindue.
main ( BEMÆRK:uden underscore) Shoppens hovedvindue hedder main. Sættes target til main vil linket åbne i hovedvinduet.

Figur 1

Eksempel: Topmenu

Ved indsættelse af targets i topmenuen, gøres dette under Design –> Menu. Til højre for selve teksten er et felt der hedder Destination, og heri indtastes det target man vil bruge (Se Figur 2).

image208

Figur 2

Eksempel: editoren

I shoppens tekster/knapper, og egne sider, indsættes links i editoren. Man starter med at skrive link teksten (Feks: Klik Her). Denne tekst markeres, og herefter klikkes der på ikonet Indsæt/rediger Link (Se Figur 3). I det vindue der kommer frem indtastes selve stien til linket, og når dette er gjort klikkes der på fanebladet Mål (Se Figur 4).

image209
Figur 3

image210
Figur 4

Under fanebladet Mål kan man nu sætte sit target via drop-down boksen (Se figur 5):

image211
Figur 5


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x