Enheder

Ved eksport af enheder kan der filtreres på flg.

Sprog: Vælg, hvilket sprog der skal eksporteres enheder fra eller importeres enheder til.

CSV:

Felt Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
ID Enheds ID Tekst min: 1 tegn

max: 50 tegn

X X
LANGUAGE_ID Sprog ID Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

X
TEXT Tekst Tekst max: 50 tegn

XML:

Element Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
ID Enheds ID Tekst min: 1 tegn

max: 50 tegn

X  

X

LANGUAGE_ID Sprog ID Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

X
TEXT Tekst Tekst max: 50 tegn

 


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x