Redigering af produkt

  1. Rediger produkt
  2. Kopiering af data fra variantmaster til tilknyttede varianter

Rediger produkt

For at redigere et produkt navigeres frem til den produktgruppe varen er i. Klik derefter på varen. Varekortet åbnes nu.

Kopiering af data fra variantmaster til tilknyttede varianter

Ved redigering af en variantmaster, kan man kopiere ændringerne til tilknyttede varianter, men først n¨r ændringerne man har lavet er gemt.
Kopieringen af masterdata til varianter udføres via Overfør produktdata til varianter i toppen af skærmen:

Ved klik på Overfør produktdata til varianter åbnes et vindue (se nedenfor), hvor du kan udvælge den data der skal overføres til varianterne.

Bemærk, at de valg du foretager dig, huskes til næste gang funktionen benyttes. Du kan selvfølgelig ændre dette efter behov.

For at bekræfte kopiering, klikkes Gem og luk i bunden af vinduet.


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x