Venstre- og højreramme

Rammerne udfylder overskydende skærmplads, når selve shoppen er vist. Den vil blive større og mindre alt efter skærmens opløsning, og opsætning under Design –> Redigér skin. Se eksemplet herunder.

rammer-cygnet

For skins med eget layout, så som clean skin’et kan opstillingen være anderledes,
samt at der kan være begrænsninger for brug af baggrundsbillede m.v.
I clean skin’et vist herunder, bliver højreramme eksempelvis brugt til indhold placeret over bundrammen, og venstreramme er helt udeladt i skin’et, og kan derfor ikke udfyldes/bruges.

rammer-clean


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x