Priser

Ved eksport af priser kan der filtreres på flg.:

Valuta Her vælges, hvilken valuta der skel importeres priser til, eller eksporteres priser fra.
Sprog Gælder kun hvis man under pris eksport vælger et af de 2 felter “Produktnavn” samt “Vejl udsalgspris” da disse 2 er sprogafhængige. Så ved en eksport der indeholder et af disse, vil sproget komme med som en del af outputtet (selv om man ikke direkte kan vælge det under “Vælg data/felter”).

BEMÆRK:
–          Hvis en vare har flere priser, vil de nye felter have de samme værdier for hver pris på denne vare:

Prod.nr. Valuta B2Bgrp. Antal Stk.pris Navn Kostpris Vejl. pris
Vare1 DKK 0 1 100 Test 50 85
Vare1 DKK 0 2 289 Test 50 85
Vare1 DKK 0 5 449 Test 50 85

Here skal man være opmærksom på, at ved import vil hver pris overskrive disse felter. Dvs., at hvis man ønsker at ændre kostpris til 55, skal man gøre det på den sidste pris på en given vare (i dette eksempel er det prisen med antal 5, der vinder). Disse felter skal betragtes som ”fælles” for alle varens priser, og hver pris vil opdatere felterne med sine egne værdier.

CSV:

Felt Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
PRICE_PROD_NUM Relateret varenummer Tekst min: 1 tegn

max: 100 tegn

X X
CURRENCY_CODE Valuta ID Tekst min: 1 tegn

max: 50 tegn

X
PRICE_B2B_ID B2B gruppe nummer Heltal min: -2

max: 2 147 483 647

X -1 for alle B2B grupper

-2 for alle B2C kunder

0 for alle kunder

AMOUNT Stykantal Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

X
UNIT_PRICE Stykpris Decimal 0,00
PROD_NAME Produktnavn Tekst Min: 1 tegn

Max: 100 tegn

Se beskrivelsen for sprog filtrering øverst på siden her.
PROD_COST_PRICE Kostpris Decimal 0,00  min:0
PROD_RETAIL_PRICE Vejl. udsalgspris Decimal 0,00  min: 0 Se beskrivelsen for sprog filtrering øverst på siden her.
LANGUAGE_ID Sprog Heltal Min: 1

Max: 2147483647

Se beskrivelsen for sprog filtrering øverst på siden her.
AVANCE Avance Decimal 0,00

min: 0

max: 99.999

Udregnes ud fra

costprice

=0 hvis ikke avance

beregning

SPECIAL_OFFER_PRICE Tilbudspris Decimal 0,00
PRICE_PERIOD_ID Tilbudsperiode ID Tekst max: 50 tegn Kan ses under

opsætning af

Tilbudsperioder

Eksempel på CSV fil

PRICES

PRICE_PROD_NUM;CURRENCY_CODE;PRICE_B2B_ID;AMOUNT;UNIT_PRICE;AVANCE;SPECIAL_OFFER_PRICE;PRICE_PERIOD_ID

“11”;”DKK”;”0″;”1″;”100″;”0″;”75″;”1″

XML:

Element Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
PRICE_PROD_NUM Relateret varenummer Tekst min: 1 tegn

max: 100 tegn

X X
CURRENCY_CODE Valuta ID Tekst min: 1 tegn

max: 50 tegn

X
PRICE_B2B_ID B2B gruppe nummer Heltal min: -2

max: 2 147 483 647

X -1 for alle B2B grupper

-2 for alle B2C kunder

0 for alle kunder

AMOUNT Stykantal Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

X
PROD_COST_PRICE Kostpris Decimal 0,00  min: 0 Hvis dette felt er med skal LANGUAGE_ID også medtages.
UNIT_PRICE Stykpris Decimal 0,00
LANGUAGE_ID Sprog Heltal Min: 1 (X) Sproget er ikke obligatorisk, da det hører til felter som ikke er obligatoriske. Dog er det obligatorisk hvis 1 eller flere af disse felter er med: PROD_COST_PRICE, PROD_NAME, PROD_RETAIL_PRICE. Hvis sproget ikke er specificeret sættes sprog ID til 0, hvilket giver brugeren en fejl.
PROD_NAME Varenavn Tekst Min: 1 tegn

Max: 100 tegn

Hvis dette felt er med skal LANGUAGE_ID også medtages.
PROD_RETAIL_PRICE Vejl. udsalgspris Decimal 0,00  Min: 0 Hvis dette felt er med skal LANGUAGE_ID også medtages.
 AVANCE Avance Decimal 0,00

min: 0

max: 99.999

Udregnes ud fra

costprice

=0 hvis ikke avance

beregning

SPECIAL_OFFER_PRICE Tilbudspris Decimal 0,00
PRICE_PERIOD_ID Tilbudsperiode ID Tekst max: 50 tegn Kan ses under

opsætning af

Tilbudsperioder

<PRICE_EXPORT type=”PRICES”>

<ELEMENTS>

<PRICE>

<PRICE_PROD_NUM/>

<CURRENCY_CODE/>

<PRICE_B2B_ID/>

<AMOUNT/>

<UNIT_PRICE/>

<AVANCE/>

<SPECIAL_OFFER_PRICE/>

<PRICE_PERIOD_ID/>

</PRICE>

</ELEMENTS>

</PRICE_EXPORT>


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x