Besøg

Her kan antal besøgende ses. Statistikken vises som standard for seneste måned. Der kan vælges en anden periode via “start” og “slut” felterne under Vælg periode

Trykkes på knappen i dag 571besoeg02 vises besøgene for i dag.

Nedenfor vises et eksempel på besøgsstatistikken.

571besoeg01