Produkt tags

Introduktion

Et tag (produktmærkat) giver mulighed for at tilføje en etiket eller metadata til dine produkter. Du kan med andre ord tilføje produktspecifik information for at beskrive og kategorisere dine produkter, hvilket hjælper dine kunder med at finde produkter, som matcher deres behov. Tags kan indeholde oplysninger som farve, størrelse, materiale, mærke, type og anden information der hjælper med at kategorisere produktet.

Tags kan benyttes i produktfilteret, til at vise en filtreret liste af produkter med emner der indeholder det samme tag. Tags kan også bruges direkte på produktkortet, via det avancerede design modul, til at udskrive tag-data i tabel format.

Oprettelse af tags

Du kan tilføje værdier igennem produktdetaljer via fanebladet Tags. Siden giver mulighed for, at oprette nye værdier hvis du søger efter en værdi der endnu ikke er oprettet:

Nederst på siden er det muligt at oprette nye tags, og tildele flere værdier ad gangen:

Værdierne kan efterfølgende redigeres via oversigten under Produkter > Produktfilter > Produkt tags:

Udskrivning af tags på produktet

Med variablen [[TagsTable]] er det, som med ekstra felter, muligt at udskrive sine tags direkte på produktkortet:


Anvendelse

Man har flere valgmuligheder når det kommer til anvendelsen af et produkt tag, som kan indstilles per tag under produktfilter siden, som du finder under Produkter > Produktfilter > Produkt tags:

Anvendelsen kan også sættes via XML-import og API. Værdien til angivelse af anvendelse (TAG_USAGE) er 0-indekseret, som vist her:

  • 0 = Product details & filter
  • 1 = Only product filter
  • 2 = Only product details
  • 3 = For internal use

 


Du finder dokumentationen til DanDomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x