Produkt tags

Introduktion

Et tag (produktmærkat) giver mulighed for at tilføje en etiket eller metadata til dine produkter. Du kan med andre ord tilføje produktspecifik information for at beskrive og kategorisere dine produkter, hvilket hjælper dine kunder med at finde produkter, som matcher deres behov. Tags kan indeholde oplysninger som farve, størrelse, materiale, mærke, type og anden information der hjælper med at kategorisere produktet.

Tags kan benyttes i produktfilteret, til at vise en filtreret liste af produkter med emner der indeholder det samme tag. Tags kan også bruges direkte på produktkortet, via det avancerede design modul, til at udskrive tag-data i tabel format.

Oprettelse af tags

Du kan tilføje værdier igennem produktdetaljer via fanebladet Tags. Siden giver mulighed for, at oprette nye værdier hvis du søger efter en værdi der endnu ikke er oprettet:

Nederst på siden er det muligt at oprette nye tags, og tildele flere værdier ad gangen:

Værdierne kan efterfølgende redigeres via oversigten under Produkter > Produktfilter > Produkt tags:

Udskrivning af tags på produktet

Med variablen [[TagsTable]] er det, som med ekstra felter, muligt at udskrive sine tags direkte på produktkortet:


Anvendelse

Man har flere valgmuligheder når det kommer til anvendelsen af et produkt tag, som kan indstilles per tag under produktfilter siden, som du finder under Produkter > Produktfilter > Produkt tags:

Anvendelsen kan også sættes via XML-import og API. Værdien til angivelse af anvendelse (TAG_USAGE) er 0-indekseret, som vist her:

  • 0 = Product details & filter
  • 1 = Only product filter
  • 2 = Only product details
  • 3 = For internal use

Tags som varelister

Det er muligt at bruge produkttags til visning af produkter i varelister. Varelisten har sin egen dedikerede side i shoppen (tag-1.html) og sammensættes af produkter der indeholder et specificeret tag.

Listen vises via URL adressen /shop/tag-1.html?tags=x hvor x er ID’et på det ønskede produkttag. Det er muligt at adskille tag-ID med komma for at liste produkter, som matcher flere tags.

Eksempler

Her viser vi alle produkter som indeholder tagget med ID 40:
https://min-webshops-domaene.dk/shop/tag-1.html?tags=40

Her viser vi alle produkter som indeholder tag-ID 40 eller 43:
https://min-webshops-domaene.dk/shop/tag-1.html?tags=40,43

Adskillelse af tag-ID med komma svarer til en søgning på ID x ELLER ID y og matcher således et enkelt tag pr. produkt.

ID på tags kan aflæses under Produkter > Produktfilter > Produkt tags:

ID’erne listet i dialogen med tag-værdierne:

Værd at vide

  • Variablen [[TagCategoryLinks]] kan benyttes til at udskrive tags som links der fører til tag-varelisten. Du finder variablen under Design > Egne sider > Produktkort skabelon
  • Varelistens titel kan sættes under Design > Tekster/Knapper > Vareliste, feltet Overskrift – tags
  • Varelistens beskrivelse kan sættes under Design > Tekster/Knapper > Vareliste, feltet Tags tekst. Tags tekst feltet kan benytte variablen [[TagsDetails]] til at udskrive detaljer omkring tags på siden
  • Tag-varelisten (tag-1.html) er skjult for søgemaskiner via noindex/nofollow

 


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x