Variabler til avanceret design modul

Forside skabelon:

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[CodeScript]] Udskriver/indsætter kode og/eller tekst indsat under Design –> tekster/knapper –> Forside –> Kodefelt. Er denne variabel ikke med, ignoreres indhold fra kodefeltet
[[Image1]] Indsætter billedet fra Design –> Tekster/knapper –> Forside –> Foto
[[Image2]] Indsætter billedet fra Design –> Tekster/knapper –> Forside –> Foto to
[[LastAdded]] Viser liste over sidst tilføjede produkter
[[MostSold]] Viser liste over 10 mest solgte produkter. Bemærk at feltet “Vis top 10 mest solgte produkter” skal være vinget af under Opsætning –> Shop Indstillinger –> Fanebladet Layout
[[MostViewed]] Viser liste over 10 mest viste produkter. Bemærk at feltet “Vis top 10 mest viste produkter” skal være vinget af under Opsætning –> Shop Indstillinger –> Fanebladet Layout
[[Text1]] Udskriver indhold fra Design –> tekster/knapper –> Forside –> Tekst
[[Text2]] Udskriver indhold fra Design –> tekster/knapper –> Forside –> Tekst to

 

Forside vareinfo skabelon: (child til Forside skabelon)

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[AmountInput]] Input felt til antal. Er krævet hvis man tilføjer “BuyButton”
[[BuyButton]] Købsknap billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Købsknap. Bemærk at hvis ikke variablen “AmountInput” er sat på samme skabelon, vil varen blive lagt i kurven med 0 som antal!
[[Currency]] Indsætter valutaforkortelsen for den valgte valuta
[[CustomField1]] -[[CustomField10]] Udskriver eventuelle ekstra felter tilknyttet produkttypen som produktet er tilknyttet
[[InfoButton]] Info billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Infoknap
[[NewsImage]] Indsætter billede (hvis produktet er markeret som nyhed) fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> NyhedsSymbol
[[Price]] Udskriver produktets pris
[[ProductImage]] Indsætter produktbillede. Hvilket af de autoskalerede billeder der benyttes bestemmes under Opsætning –> Shop Indstillinger –> Fanebladet Billeder –> i feltet “Forside varebilleder vises som på”.
[[ProductName]] Udskriver Varenavn
[[ProductNumber]] Udskriver produktnummer
[[RetailSalesprice]] (*1) Udskriver vejledende udsalgspris for produktet. Bemærk at funktionen
[[RetailSalesprice text]] (*1) Udskriver teksten fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Vejl. udsalgspris
[[Savingsprice]] (*2) Udskriver beløbet der spares i forhold til udsalgspris
[[Savingsprice tex]]t (*2) Udskriver teksten fra Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Besparelse
[[ShortDescription]] Udskriver produktets korte beskrivelse
[[SpecialOfferImage]] Indsætter billede (hvis produktet er på tilbud) fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Tilbudssymbol
[[SpecialOfferPrice]] Udskriver produktets tilbudspris
[[VatText]] Udskriver teksten fra Design –> Tekster/knapper –> Forside –> og så de 2 felter “Vis med moms efter pris” og “Vis uden moms efter pris” alt efter hvilken visning der er valgt i shoppen
[[VendorNumber]] Udskriver “Leverandør varenr.” fra produktet
(*1) BEMÆRK Kræver at funktionen “Vis vejl. udsalgspris” er aktiveret under Opsætning –> Shop indstillinger –> Fanebladet layout
(*2) BEMÆRK Kræver at funktionen “Vis besparelse” er aktiveret under Opsætning –> Shop indstillinger –> Fanebladet layout

Vareliste skabelon:

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[BreadCrumb]]
[[CatagoryDescription]]
[[CatagoryImage]]
[[CatagoryName]] Udskriver undergruppenavne (hvis der er nogen!)
[[ChangeCurrency]]
[[CodeScript]]
[[CurrentPage]] Udskriver den aktuelle “liste-visnings-side” man står på
[[Header]]
[[NavBar]]
[[NumberOfPages]] Udskriver antallet af “vareliste sider”. Hvis man for eksempel har 100 produkter i gruppen, men kun tillader 10 produkter pr. vare liste visning, vil denne variabel udskrive værdien 10
[[Paging_Next]]
[[Paging_Pages]]
[[Paging_Prev]]
[[PrintIcon]]
[[PrintText]]
[[ProductsFound]]
[[TipFriend]]
[[ToogleVat]]
[[Toolbar]]

Vareliste infokort skabelon: (child til Vareliste skabelon)

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[AddToFavoritesButton]]

 

[[AdvancedVariants]] Giver en drop-down menu hvori valg af variant kan vælges direkte. Varianter der ikke er på lager, skjules i denne drop-down. Hvis masteren selv er en variant kombination er denne valgt som default – ellers vises en tom option
[[AdvancedVariantsText]] Udskriver teksten fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> i feltet “Vælg variant”
[[AmountInput]]
[[BuyButton]]
[[Currency]]
[[CustomField1]] -[[CustomField10]]
[[CustomFieldLabel1]] -[[CustomFieldLabel10]]
[[ExpectedDeliverTime]]
[[InfoButton]]
[[LongDescription]]

 

[[Manufactors]] Udskriver producenter tilknyttet det enkelte produkt.
[[NewsImage]]
[[Price]]
[[ProductImage]]
[[ProductName]]
[[ProductNumber]]
[[RetailSalesPrice]]

 

[[RetailSalesPriceText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Vejl. udsalgspris. Bemærk at denne kun udskrives hvis der under opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter er sat hak i feltet “Vis vejl. udsalgspris” for varelisten.
[[Savings]]

 

[[SavingsCurrency]] Indsætter forkortelsen for den valgte valuta hvis der er et basparelses-beløb. Bemærk at denne kun udskrives hvis der under opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter er sat hak i feltet “Vis besparelse” for varelisten.
[[SavingsText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Besparelse. Bemærk at denne kun udskrives hvis der under opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter er sat hak i feltet “Vis besparelse” for varelisten.
[[ShortDescription]]
[[SimpleVariants]] Giver mulighed for at vælge en simpel variant direkte på varelisten
[[SpecialOfferImage]]
[[StockCount]]
[[StockMessage]]
[[Unit]]
[[VatText]]
[[VendorNumber]]
[[Weight]]
[[WeightFormat]]

Vareinfo priser: (Child til Vareliste skabelon)

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[Amount]] Udskriver antallet for hvilken stykprisen gælder
[[Currency]] Udskriver forkortelsen for den valgte valuta
[[Price]] Udskriver stykprisen
[[PriceBefore]] Udskriver før-prisen
[[PriceBeforeAndText]] Indeholder en streng bestående af ([[PriceBeforeText]] [[PriceBefore]])
[[PriceBeforeExVat]] Udskriver før-prisen eksl. moms. Bemærk at denne er statisk, og ikke tager hensyn til om der i shoppen er valgt visning inkl./eksl. moms (tooglevat=1)
[[PriceBeforeIncVat]] Udskriver før-prisen inkl. moms. Bemærk at denne er statisk, og ikke tager hensyn til om der i shoppen er valgt visning inkl./eksl. moms (tooglevat=1)
[[PriceBeforeText]] Udskriver prisen fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Førpris tekst.
[[PriceExVat]] Udskriver prisen eksl. moms. Bemærk at denne er statisk, og ikke tager hensyn til om der i shoppen er valgt visning inkl./eksl. moms (tooglevat=1)
[[PriceIncVat]] Udskriver prisen inkl. moms. Bemærk at denne er statisk, og ikke tager hensyn til om der i shoppen er valgt visning inkl./eksl. moms (tooglevat=1)
[[PriceText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Pris
[[Unit]] Udskriver enheden tilknyttet produktet. Feks. “stk.” eller “kolli”.
[[VatText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Vis med moms efter pris/Vis uden moms efter pris. Bemærk at teksten kun udskrives hvis der er hak i feltet Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter –> Vis med/uden moms efter pris for varelisten.

Varekort skabelon:

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[BreadCrumb]]
[[BuySection]]
[[CodeScript]]
[[Currency]]
[[CustomField1]] -[[CustomField10]]
[[CustomFieldLabel1]] -[[CustomFieldLabel10]]
[[CustomersAlsoBoughtText]]
[[Description1]]
[[Description2]]
[[ExpectedDeliveryTime
[[FavoritesButton]]
[[ImageCanvas]]
[[ImageSelector]]
[[Manufactors]]
[[NewsImage]]
[[PdfLink]] Denne udskriver alle (op til 3) pdf links tilknyttet et produkt, hvis disse findes, og shoppen har tilkøbt pdf modulet. Der udskrives de 3 “overskrifter” fra Design – tekster/knapper – varekort i felterne Teknisk dokument, Teknisk dokument #2 og Teknisk dokument #3. Ønsker du at bestemme hvor hvert enkelt link skal udskrives, benyttes i stedet variablerne [[PdfLinkSingle1]] til [[PdfSingleLink3]]
[[PdfLinkSingle1]] Se variablen [[PdfLink]]
[[PdfLinkSingle2]] Se variablen [[PdfLink]]
[[PdfLinkSingle3]] Se variablen [[PdfLink]]

 

[[Prices]]
[[ProdCatName]]
[[ProdCatNumber]]
[[ProductConfigurator]]
[[ProductName]]
[[ProductNumber]]
[[RelatedProducts]]
[[RelatedText]]
[[RetailPrice]]
[[RetailPriceText]]
[[RetailPriceSavings]]
[[RetailPriceSavingsText]]
[[ShippingFee]]
[[ShortDescription]]
[[SpecialOfferImage]]
[[StockCount]] Indsætter det specifikke lagertal for varen
[[StockImage]]
[[StockMessage]]
[[ToolBar_Backlink]]
[[ToolBar_CurrencyChanger]]
[[ToolBar_PrintIcon]]
[[ToolBar_PrintText]]
[[ToolBar_Tip]]
[[ToolBar_VatToggle]]
[[Variants]]
[[VendorNumber]]
[[Weight]]
[[WeightFormat]]

Relaterede vareinfo skabeon: (Child til Varekort skabelon)

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[AmountInput]] Input felt til antal. Er krævet hvis man tilføjer “BuyButton”
[[BuyButton]] Købsknap billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Købsknap. Bemærk at hvis ikke variablen “AmountInput” er sat på samme skabelon, vil varen blive lagt i kurven med 0 som antal!
[[Currency]] Indsætter valutaforkortelsen for den valgte valuta
[[DeliveryTime]] Udskriver leveringstiden for varen. Har varen ikke en egen defineret leveringstid, udskrives den globalt definerede leveringstid fra Opsætning –> Shop Indstillinger –> Fanebladet Produkter –> Global forventet leveringstid / Global forventet leveringstid (ikke på lager)
[[InfoButton]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Infoknap
[[NewsImage]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> NyhedsSymbol
[[Price]] Udskriver varens pris
[[ProductImage]] Indsætter produkt billedet. For at et billede til relaterede varer bliver oprettet ved autoskalering (de billeder der ender på -r) kræver det at man ved skaleringen har hak i feltet “Relaterede” under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Billeder –> “Vis billeder på”
[[ProductName]] Udskriver varenavn
[[ProductNumber]] Udskriver produktnummer
[[RetailPrice]] Udskriver produktets vejledende udsalgspris, hvis en sådan er tilknyttet produktet, og der er hak i feltet
[[RetailPriceText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Vejl udsalgspris
[[Savings]] Udskriver det beløb der spares i forhold til produktets vejledende udsalgspris hvis en sådan er tilknyttet. Kræver at der er hak i felterne “Vis vejl. udsalgspris” og “Vis besparelse” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Produkter”
[[SavingsText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Besparelse. Kræver at der er hak i felterne “Vis vejl. udsalgspris” og “Vis besparelse” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Produkter”
[[ShortDescription]] Udskriver produktets korte beskrivelse.
[[SpecialOfferEndDate]] Udskriver slutdatoen for den periode der er knyttet på en vares tilbudspris
[[SpecialOfferImage]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Tilbudssymbol
[[SpecialOfferPrice]] Udskriver tilbudsprisen, hvis varen har en tilbudspris, og en aktiv periode tilknyttet
[[SpecialOfferStartDate]] Udskriver startdatoen for den periode der er knyttet på en vares tilbudspris
[[StockCount]] Udskriver lagerantal. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[StockImage]] Indsætter billede alt efter produktets lagerstatus fra “Lager tom/lav/høj foto” under Design –> Tekster/knapper –> Vareliste. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[StockMessage]] Indsætter tekst alt efter produktets lagerstatus fra “Lager tom/lav/høj besked” under Design –> Tekster/knapper –> Vareliste. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[VatText]]

Kunder købte også skabelon: (Child til Varekort skabelon)

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[AmountInput]] Input felt til antal. Er krævet hvis man tilføjer “BuyButton”
[[BuyButton]] Købsknap billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Købsknap. Bemærk at hvis ikke variablen “AmountInput” er sat på samme skabelon, vil varen blive lagt i kurven med 0 som antal!
[[Currency]] Indsætter valutaforkortelsen for den valgte valuta
[[DeliveryTime]] Udskriver leveringstiden for varen. Har varen ikke en egen defineret leveringstid, udskrives den globalt definerede leveringstid fra Opsætning –> Shop Indstillinger –> Fanebladet Produkter –> Global forventet leveringstid / Global forventet leveringstid (ikke på lager)
[[InfoButton]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Infoknap
[[NewsImage]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> NyhedsSymbol
[[Price]] Udskriver varens pris
[[ProductImage]] Indsætter produkt billedet. For at et billede til relaterede varer bliver oprettet ved autoskalering (de billeder der ender på -r) kræver det at man ved skaleringen har hak i feltet “Relaterede” under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Billeder –> “Vis billeder på”
[[ProductName]] Udskriver varenavn
[[ProductNumber]] Udskriver produktnummer
[[RetailPrice]] Udskriver produktets vejledende udsalgspris, hvis en sådan er tilknyttet produktet, og der er hak i feltet
[[RetailPriceText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Vejl udsalgspris
[[Savings]] Udskriver det beløb der spares i forhold til produktets vejledende udsalgspris hvis en sådan er tilknyttet. Kræver at der er hak i felterne “Vis vejl. udsalgspris” og “Vis besparelse” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Produkter”
[[SavingsText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Besparelse. Kræver at der er hak i felterne “Vis vejl. udsalgspris” og “Vis besparelse” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Produkter”
[[ShortDescription]] Udskriver produktets korte beskrivelse.
[[SpecialOfferEndDate]] Udskriver slutdatoen for den periode der er knyttet på en vares tilbudspris
[[SpecialOfferImage]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Tilbudssymbol
[[SpecialOfferPrice]] Udskriver tilbudsprisen, hvis varen har en tilbudspris, og en aktiv periode tilknyttet
[[SpecialOfferStartDate]] Udskriver startdatoen for den periode der er knyttet på en vares tilbudspris
[[StockCount]] Udskriver lagerantal. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[StockImage]] Indsætter billede alt efter produktets lagerstatus fra “Lager tom/lav/høj foto” under Design –> Tekster/knapper –> Vareliste. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[StockMessage]] Indsætter tekst alt efter produktets lagerstatus fra “Lager tom/lav/høj besked” under Design –> Tekster/knapper –> Vareliste. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[VatText]]

Vareinfo priser: (Child til Varekort skabelon)

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[Amount]] Udskriver antallet for hvilken stykprisen gælder
[[Currency]] Udskriver forkortelsen for den valgte valuta
[[Price]] Udskriver stykprisen
[[PriceBefore]] Udskriver før-prisen
[[PriceBeforeAndText]] Indeholder en streng bestående af ([[PriceBeforeText]] [[PriceBefore]])
[[PriceBeforeExVat]] Udskriver før-prisen eksl. moms. Bemærk at denne er statisk, og ikke tager hensyn til om der i shoppen er valgt visning inkl./eksl. moms (tooglevat=1)
[[PriceBeforeIncVat]] Udskriver før-prisen inkl. moms. Bemærk at denne er statisk, og ikke tager hensyn til om der i shoppen er valgt visning inkl./eksl. moms (tooglevat=1)
[[PriceBeforeText]] Udskriver prisen fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Førpris tekst.
[[PriceExVat]] Udskriver prisen eksl. moms. Bemærk at denne er statisk, og ikke tager hensyn til om der i shoppen er valgt visning inkl./eksl. moms (tooglevat=1)
[[PriceIncVat]] Udskriver prisen inkl. moms. Bemærk at denne er statisk, og ikke tager hensyn til om der i shoppen er valgt visning inkl./eksl. moms (tooglevat=1)
[[PriceText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Pris
[[Unit]] Udskriver enheden tilknyttet produktet. Feks. “stk.” eller “kolli”.
[[VatText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Vis med moms efter pris/Vis uden moms efter pris. Bemærk at teksten kun udskrives hvis der er hak i feltet Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter –> Vis med/uden moms efter pris for varekortet.

Kurv skabelon:

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[CodeScript]] Udskriver/indsætter kode og/eller tekst indsat under Design –> tekster/knapper –> Kurv –> Kodefelt. Er denne variabel ikke med, ignoreres indhold fra kodefeltet.
[[CreditCardLogo]] Indsætter billed fra Design –> Tekster/knapper –> Kurv –> Kreditkort Logo
[[Currency Udskriver valuta forkortelsen for den valgte valuta
[[PayAndShippingFee]] (*) Udskriver 2 linjer, indeholdende betalingsgebyr og forsendelsesgebyr, og de 2 tekster til disse fra Design –> Tekster/knapper –> Bestil step 3 –> “Betalingsgebyr kurv” og “Forsendelsesgebyr kurv”
[[PayFee]] (*) Udskriver betalingsgebyr og valuta (Rækkefølgen af de 2 bestemmes under hver enkelt valuta i feltet “Symbol Placering”)
[[PayFee Text]] (*) Udskriver teksten fra Design –> Tekster/knapper –> Bestil Step 3 –> i feltet “Betalingsgebyr kurv”
[[ShippingFee]] (*) Udskriver forsendelsesgebyr og valuta (Rækkefølgen af de 2 bestemmes under hver enkelt valuta i feltet “Symbol Placering”)
[[ShippingFee Text]] (*) Udskriver teksten fra Design –> Tekster/knapper –> Bestil Step 3 –> i feltet “Forsendelsesgebyr kurv”
[[ShowBasketLink]] Udskriver teksten fra Design –> Tekster/knapper –> Kurv –> feltet “Vis Kurv” som et link til at få vist kurven
[[TotalPrice]] Udskriver kurvens totalpris. Hvis feltet “Vis betalings- og forsendelsesgebyr” under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Ordrer” er hakket af, inkluderes leveringslandets standard valgte betalings og forsendelsesmetode gebyrer i totalprisen.
[[TotalProducts]] Udskriver det totale antal produkter
(*) BEMÆRK De med rød stjerne markerede variabler udskrives kun hvis funktionen “Vis betalings- og forsendelsesgebyr” under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Ordrer er aktiveret.

Vis kurv skabelon:

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
BackButton Indsætter billedet fra Design –> Tekster/knapper –> Vis Kurv –> Tilbageknap. Bruges til at gå tilbage til shoppen
BasketTotalPrice Udskriver totalprisen for varerne i kurven. Hvis man under Opsætning –> Shop indstillinger –> Fanebladet ordrer har aktiveret funktionen “Vis betalings- og forsendelsesgebyr” vil total prisen også indeholde fragtpris og betalingsgebyr for den betalings metode og forsendelses metode der er standard valgt for det pågældende leveringsland.
ClearButton Indsætter billedet fra Design –> Tekster/knapper –> Vis Kurv –> TømkurvKnap. Bruges til at slette alt i kurven
CodeScript Udskriver/indsætter kode og/eller tekst indsat under Design –> tekster/knapper –> Vis Kurv –> Kodefelt. Er denne variabel ikke med, ignoreres indhold fra kodefeltet.
Currency Udskriver valuta forkortelsen for den valgte valuta
CustomerBonusDiscount Er ikke aktiv i shoppen!
CustomerBonusDiscountText Er ikke aktiv i shoppen!
OrderButton Indsætter billedet fra Design –> Tekster/knapper –> Vis Kurv –> BestilKnap. Bruges til at gå videre til Bestil Step 1
PayMethodFee (*) Indsætter gebyret for den standard valgte betalingsmetode tilknyttet leveringslandet.
PayMethodFeeText (*) Indsætter betalingsgebyr teksten fra Design –> Tekster/knapper –> Bestil Step 3 –> i feltet “Betalingsgebyr kurv”.
ShippingFee (*) Indsætter gebyret for den standard valgte forsendelsesmetode tilknyttet leveringslandet.
ShippingFeeText (*) Indsætter forsendelsesgebyr teksten fra Design –> Tekster/knapper –> Bestil Step 3 –> i feltet “Forsendelsesgebyr kurv”.
(*) BEMÆRK De med rød stjerne markerede variabler udskrives kun hvis funktionen “Vis betalings- og forsendelsesgebyr” under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Ordrer er aktiveret. De gebyrer der udskrives er dem der gælder for de standard betalings- og forsendelsmetoder der er valgt for hvert enkelt leveringsland.

Vis kurv infokort skabelon: (Child til Vis kurv skabelon)

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
Unit Udskriver enheden
Amount Indsætter antal
Currency Indsætter valuta forkortelsen
DecButton Indsætter “Formindsk antal knap”. Grafikken hentes fra Design –> Tekster/knapper –> Vis Kurv –> Sletknap
GiftWrap Indsætter mulighed for at vælge indpakning. Læs evt mere HER
IncButton Indsætter “Forhøj antal knap”. Grafikken hentes fra Design –> Tekster/knapper –> Vis Kurv –> Tilføjknap
ProductImage Indsætter varens produktbillede
ProductLink Udskriver varenavnet som et link til varen
ProductNumber Udskriver varenummer
RemButton Indsætter “Slet vare knap”. Grafikken tages fra Design –> Tekster/knapper –> Vis Kurv –> Fjernknap
ShortDescription Udskriver varens korte beskrivelse
SimpleVariants
TotalPrice Udskriver total prisen for varelinjen
Unit Udskriver enheden
UnitPrice Udskriver stykprisen

Relaterede vareinfo skabeon: (Child til Vis kurv skabelon)

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[AmountInput]] Input felt til antal. Er krævet hvis man tilføjer “BuyButton”
[[BuyButton]] Købsknap billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Købsknap. Bemærk at hvis ikke variablen “AmountInput” er sat på samme skabelon, vil varen blive lagt i kurven med 0 som antal!
[[Currency]] Indsætter valutaforkortelsen for den valgte valuta
[[DeliveryTime]] Udskriver leveringstiden for varen. Har varen ikke en egen defineret leveringstid, udskrives den globalt definerede leveringstid fra Opsætning –> Shop Indstillinger –> Fanebladet Produkter –> Global forventet leveringstid / Global forventet leveringstid (ikke på lager)
[[InfoButton]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Infoknap
[[NewsImage]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> NyhedsSymbol
[[Price]] Udskriver varens pris
[[ProductImage]] Indsætter produkt billedet. For at et billede til relaterede varer bliver oprettet ved autoskalering (de billeder der ender på -r) kræver det at man ved skaleringen har hak i feltet “Relaterede” under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Billeder –> “Vis billeder på”
[[ProductName]] Udskriver varenavn
[[ProductNumber]] Udskriver produktnummer
[[RetailPrice]] Udskriver produktets vejledende udsalgspris, hvis en sådan er tilknyttet produktet, og der er hak i feltet
[[RetailPriceText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Vejl udsalgspris
[[Savings]] Udskriver det beløb der spares i forhold til produktets vejledende udsalgspris hvis en sådan er tilknyttet. Kræver at der er hak i felterne “Vis vejl. udsalgspris” og “Vis besparelse” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Produkter”
[[SavingsText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Besparelse. Kræver at der er hak i felterne “Vis vejl. udsalgspris” og “Vis besparelse” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Produkter”
[[ShortDescription]] Udskriver produktets korte beskrivelse.
[[SpecialOfferEndDate]] Udskriver slutdatoen for den periode der er knyttet på en vares tilbudspris
[[SpecialOfferImage]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Tilbudssymbol
[[SpecialOfferPrice]] Udskriver tilbudsprisen, hvis varen har en tilbudspris, og en aktiv periode tilknyttet
[[SpecialOfferStartDate]] Udskriver startdatoen for den periode der er knyttet på en vares tilbudspris
[[StockCount]] Udskriver lagerantal. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[StockImage]] Indsætter billede alt efter produktets lagerstatus fra “Lager tom/lav/høj foto” under Design –> Tekster/knapper –> Vareliste. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[StockMessage]] Indsætter tekst alt efter produktets lagerstatus fra “Lager tom/lav/høj besked” under Design –> Tekster/knapper –> Vareliste. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[VatText]]

Kunder købte også skabelon: (Child til Vis kurv skabelon)

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[AmountInput]] Input felt til antal. Er krævet hvis man tilføjer “BuyButton”
[[BuyButton]] Købsknap billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Købsknap. Bemærk at hvis ikke variablen “AmountInput” er sat på samme skabelon, vil varen blive lagt i kurven med 0 som antal!
[[Currency]] Indsætter valutaforkortelsen for den valgte valuta
[[DeliveryTime]] Udskriver leveringstiden for varen. Har varen ikke en egen defineret leveringstid, udskrives den globalt definerede leveringstid fra Opsætning –> Shop Indstillinger –> Fanebladet Produkter –> Global forventet leveringstid / Global forventet leveringstid (ikke på lager)
[[InfoButton]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Infoknap
[[NewsImage]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> NyhedsSymbol
[[Price]] Udskriver varens pris
[[ProductImage]] Indsætter produkt billedet. For at et billede til relaterede varer bliver oprettet ved autoskalering (de billeder der ender på -r) kræver det at man ved skaleringen har hak i feltet “Relaterede” under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Billeder –> “Vis billeder på”
[[ProductName]] Udskriver varenavn
[[ProductNumber]] Udskriver produktnummer
[[RetailPrice]] Udskriver produktets vejledende udsalgspris, hvis en sådan er tilknyttet produktet, og der er hak i feltet
[[RetailPriceText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Vejl udsalgspris
[[Savings]] Udskriver det beløb der spares i forhold til produktets vejledende udsalgspris hvis en sådan er tilknyttet. Kræver at der er hak i felterne “Vis vejl. udsalgspris” og “Vis besparelse” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Produkter”
[[SavingsText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> Tekster/knapper –> Varekort –> Besparelse. Kræver at der er hak i felterne “Vis vejl. udsalgspris” og “Vis besparelse” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Produkter”
[[ShortDescription]] Udskriver produktets korte beskrivelse.
[[SpecialOfferEndDate]] Udskriver slutdatoen for den periode der er knyttet på en vares tilbudspris
[[SpecialOfferImage]] Indsætter billede fra Design –> Tekster/knapper –> Vareliste –> Tilbudssymbol
[[SpecialOfferPrice]] Udskriver tilbudsprisen, hvis varen har en tilbudspris, og en aktiv periode tilknyttet
[[SpecialOfferStartDate]] Udskriver startdatoen for den periode der er knyttet på en vares tilbudspris
[[StockCount]] Udskriver lagerantal. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[StockImage]] Indsætter billede alt efter produktets lagerstatus fra “Lager tom/lav/høj foto” under Design –> Tekster/knapper –> Vareliste. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[StockMessage]] Indsætter tekst alt efter produktets lagerstatus fra “Lager tom/lav/høj besked” under Design –> Tekster/knapper –> Vareliste. Kræver at der er hak i feltet “Vis lager” for varekort under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet Produkter.
[[VatText]]

Bestil step 1 skabelon:

Variabel Beskrivelse / Bemærkninger
[[HeaderImage]] Indsætter billede fra Design –> tekster/knapper –> Bestil step 1 –> i feltet “Foto”
[[HeaderText]] Udskriver teksten fra feltet Design –> tekster/knapper –> Bestil step 1 –> Overskrift
[[LoadProfile]] Udskriver delen hvor kunden kan hente sin profil, hvis kunden har handlet i shoppen før. Dette kræver at funktionen er aktiveret under Opsætning –> Shop indstillinger –> fanebladet “Ordrer” –> Aktiver “Hent kundeprofil”
[[CustomerLookUp]] Udskriver delen hvor kunden via sit telefonnummer kan få hentet navn og adresseoplysninger via De Gule Sider (kræver tilkøb af “De gule sider” modulet)
[[CustomerData]] Udskriver hovedfeltet til udfyldelse af alle kundedata
[[CodeScript]] Udskriver/indsætter kode og/eller tekst indsat under Design –> tekster/knapper –> Bestil step 1–> Kodefelt. Er denne variabel ikke med, ignoreres indhold fra kodefeltet.

Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x