Produktgrupper

Ved eksport af produktgrupper kan der filtreres på flg.

Sprog Vælg, hvilket sprog der skal importeres til, eller eksporteres fra.

CSV:

Felt Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
PROD_CAT_ID Gruppenummer Tekst min: 1 tegn

max: 100 tegn2

X

 

X
LANGUAGE_ID Sprog ID Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

X
PROD_CAT_NAME1 Gruppenavn Tekst max: 255 tegn X
PROD_CAT_HIDDEN1 Skjulte produktgruppe Boolean True eller False
PROD_CAT_SORT1 Sortering Heltal max: 2 147 483 647
PROD_CAT_LINK1 Link Tekst max: 255 tegn
PROD_CAT_DESCRIPTION1 Produktgruppe beskrivelse Tekst max: 100000 tegn
PROD_CAT_ICON1 Ikon Tekst max: 255 tegn
SUBCAT_SYMBOL1 Undergruppe bindestreg Tekst max: 50 tegn
PROD_CAT_IMAGE1 Billede Tekst max: 255 tegn
META_KEYWORDS1 Meta nøgleord Tekst max: 1000 tegn
META_DESCRIPTION1 Meta beskrivelse Tekst max: 1000 tegn
TITLE1 Titel Tekst max: 100 tegn
INTERNAL_ID Internt ID Heltal max: 2 147 483 647 X
DIRECT_LINK Direkte link til produktgruppen Tekst X Linket er genereret til at repræsentere en no-frames URL. Hvis der på site-niveau benyttes funktionen “Henvis til”, vil det være dette hoveddomæne der benyttes. Er der tilknyttet flere domæner til sitet, men ingen af dem er markeret som “henvis til”, benyttes det øverste på listen.
HIDDEN_FOR_MOBILE Deaktiver for mobil Boolean True eller False
PARENT_CATEGORIES (Overkategorier)
PARENT_CAT_ID Relateret overkategori nummer Tekst min: 1 tegn

max: 100 tegn2

Eksempel på CSV fil

PRODUCTCATEGORIES

PROD_CAT_ID;LANGUAGE_ID;PROD_CAT_NAME;PROD_CAT_HIDDEN;PROD_CAT_SORT;PROD_CAT_LINK;PROD_CAT_DESCRIPTION;PROD_CAT_ICON;SUBCAT_SYMBOL;PROD_CAT_IMAGE;META_KEYWORDS;META_DESCRIPTION;TITLE;INTERNAL_ID;PARENT_CAT_ID

“305”;”46″;”NoName-305″;”False”;”50″;””;””;””;”-“;””;””;””;””;”25611″;”0″

XML:

Element Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport
PROD_CAT_ID Gruppenummer Tekst min: 1 tegn

max: 100 tegn2

X X
LANGUAGE_ID Sprog ID Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

X
PROD_CAT_NAME1 Gruppenavn Tekst max: 255 tegn
PROD_CAT_HIDDEN1 Skjulte produktgruppe Boolean True eller False
PROD_CAT_SORT1 Sortering Heltal max: 2 147 483 647
PROD_CAT_LINK1 Link Tekst max: 255 tegn
PROD_CAT_DESCRIPTION1 Produktgruppe beskrivelse Tekst max: 100000 tegn
PROD_CAT_ICON1 Ikon Tekst max: 255 tegn
SUBCAT_SYMBOL1 Undergruppe bindestreg Tekst max: 50 tegn
PROD_CAT_IMAGE1 Billede Tekst max: 255 tegn
META_KEYWORDS1 Meta nøgleord Tekst max: 1000 tegn
META_DESCRIPTION1 Meta beskrivelse Tekst max: 1000 tegn
TITLE1 Titel Tekst max: 100 tegn
INTERNAL_ID Internt ID Heltal max: 2 147 483 647 X
DIRECT_LINK Direkte link til produktgruppen Tekst X
HIDDEN_FOR_MOBILE Deaktiver for mobil (Hvis mobil modul er aktiveret) Boolean True eller False
PARENT_CATEGORIES (Overkategorier)
PARENT_CAT_ID3 Relateret overkategori nummer Tekst min: 1 tegn

max: 100 tegn2

X

(1) – Sprog afhængigt felt

(2) – Valideres for gyldige tegn med regulært udtryk ([a-zA-ZæøåÆØÅ0-9#@£$*_-])*

(3) – Der er mulighed for at angive en standard overgruppe for en undergruppe via et ”priority” attribut på PARENT_CAT_ID elementet, som kan enten være 0 eller 1, hvor 1 betyder, at denne gruppe er valgt som standard. Der må kun være én standard gruppe, og derfor ”vinder” den sidste grupperelation, der er markeret som standard (alle andre relationer sættes til 0).

I princippen kan man nøjes med at sætte ”priority” til 1 på én af relationerne og undvære at sætte alle andre relationer til 0 – det bliver gjort automatisk.

parent_cat_atrib

 

Eksempel på xml fil:

<PRODUCT_CATEGORY_EXPORT type=”PRODUCTCATEGORIES”>

<ELEMENTS>

<PRODUCT_CATEGORY>

<PROD_CAT_ID/>

<LANGUAGE_ID/>

<PROD_CAT_NAME/>

<PROD_CAT_HIDDEN/>

<PROD_CAT_SORT/ >

<PROD_CAT_LINK/>

<PROD_CAT_DESCRIPTION/>

<PROD_CAT_ICON/>

<SUBCAT_SYMBOL/>

<PROD_CAT_IMAGE/>

<META_KEYWORDS/>

<META_DESCRIPTION/>

<TITLE/>

<INTERNAL_ID/>

<PARENT_CATEGORIES>

<PARENT_CAT_ID/>

</PARENT_CATEGORIES>

</PRODUCT_CATEGORY>

</ELEMENTS>

</PRODUCT_CATEGORY_EXPORT>


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x