Skabeloner og variabler

Generelt

Hver enkelt layoutskabelon er sammensat ud fra en række variabler, der alle udskriver / indsætter forskellige ting i skabelonen. Det kan være produktbillede, produktbeskrivelse, varenavn osv. Det betyder også at mens skabelonen redigeres vil man ikke se andet end en række variabler, men når kunden ser skabelonen i shoppen, vil alle variablerne være blevet erstattet af det reelle indhold.

Predefinerede indholdsskabeloner

Ved oprettelse af nye indholdsskabeloner er det muligt at få indsat et eksempel på hvordan et design kunne se ud. Ved at indsætte indhold fra en predefineret indholdsskabelon får man også indsat alle de nødvendige variabler til den valgte skabelon type. Når en predefineret skabelon derefter er indsat, kan man frit redigere i denne, ved feks at fjerne eller tilføje variabler som beskrevet i afsnittet “Variabler”.

For at indsætte indhold fra en predefineret indholdsskabelon, oprettes den ønskede sidelayout type under Design –> Egne sider, og i editoren der derefter fremkommer klikkes på ikonet image569.

Bemærk at hvis man benytter denne funktion på en skabelon hvor man allerede har indsat indhold, vil dette indhold blive overskrevet, hvis feltet “Replace actual contents” er markeret:

683skabvar01

Variabler

I alle  Layoutskabeloner bruges variabler. En variabel er et objekt der kan indsættes i editoren og som vil blive erstattet af en rigtig værdi når skabelonen bliver benyttet i frontend.

Eksempelvis vil [[ProductsFound]] variablen indsat på en 203 Vareliste skabelon, vise antallet af produkter der er i en given produktgruppe.

Det er de enkelte sidetyper der bestemmer, hvilke variabler der er til rådighed. Variabelnavne indsættes via “Placeholder” funktionen i editoren (på nedenstående billede markeret med rødt):

BEMÆRK:

  • Tastes et variabelnavn forkert vil denne blive vist som alm tekst i frontend istedet for at vise den ønskede værdi. Derfor anbefales det at indsætte variablerne via funktionen hertil (Placeholder) i stedet for at skrive dem selv.
  •  [[BuySection]] og [[Variants]] skal optræde på 683skabvar02 Varekortskabelon, også selvom de ikke benyttes. Ellers vil skabelonen fejle!

683skabvar03

TIP: De fleste variabler er nærmere beskrevet i appendixet


Du finder dokumentationen til DanDomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x