Integration

Findes i shoppen her: Indstillinger –> Integration

Menupunktet Integration samler nogle af de integrationsmuligheder, der er i en DanDomain Webshop. Her kan der således oprettes API-nøgler, webhooks samt administreres scripts og shortcodes installeret via apps. Integration er tiltænkt avancerede brugere.

API
Webhooks
Scripts og shortcodes


API

For at benytte APIet skal du bruge en API-nøgle, der definerer de rettigheder, du ønsker at opnå.

Klik på 

Herefter angiver du navnet på brugeren/nøglen, evt. angiver en bemærkning i notatfeltet. Dernæst vælger du de rettigheder, du ønsker, brugeren skal have og klikker på Gem eller Opret ny API nøgle. Du vil herefter se din nye API-nøgle.

BEMÆRK: At du kun ser API nøglen én gang, så HUSK at få den kopieret og gemt, til hvor den skal bruges. Vi skjuler API-nøgler for at øge sikkerheden i shoppen.

Såfremt at en bruger er oprettet via en app, vil du til højre for navnet se et lille ikon:  . Du skal være særligt opmærksom på, at hvis du f.eks. sletter denne bruger, vil appen formodentligt stoppe med at virke korrekt.

Webhooks

Du kan vælge at benytte webhooks via apps men også ved at oprette dem manuelt.
Se mere om webhooks på vores partnerside: shoppartner.dandomain.dk

Ved at klikke på   vil du b.la. få mulighed for at udfylde navn og Webhook-URL.

Navn
Angiv navnet på den nye Webhook-URL. Giv den gerne et sigende navn, så den er nem at genkende.
Bemærk, at alle med administratorrettigheder til webshoppen kan oprette og slette webhooks.

Webhook-URL
Angiv en absolut URL f.eks. https://integrationspartner.dk/webhook.php

Aktiv
Du kan aktivere og deaktivere requests til specifikke webhooks ved at benytte fluebenet.

Webhook-log
Brug loggen til at se det payload, der er sendt til webhook’et. Her vil du kunne se f.eks. tidspunkt for requestet og statuskode.

Kilde
Kilde kan være Manual og App. Det giver dig mulighed for at se, hvordan det enkle webhook er oprettet.

Scripts og shortcodes

Via APIet og apps, kan du indsætte scripts og shortcodes i storefront.
Læs mere på vores partnerside: shoppartner.dandomain.dk

På de to faner Scripts og Shortcodes finder du scripts og code-snippets, der er indsat via API i forbindelse med en app.
I kolonnen Indholdssider vil du se de sider, der har fået indsat kode.

Såfremt et script eller en shortcode er indsat på f.eks. alle sider, vil der være et link, der hedder “Alle sider”.
Ved at klikke på linket vil du se nedenstående felter:

Felt Beskrivelse
App navn Navnet på den app, der har installeret de angivne scripts og shortcodes.
App ID Appens ID. Bruges f.eks. i specifikke API-kald til shoppen.
Script sidst opdateret Scripts og shortcodes kan opdateres løbende. Her kan se tidspunktet for, hvornår det er sket sidst.
Sidst opdateret af Scripts og shortcodes kan opdateres via shoppens administration og APIet. Feltet her angiver hvem, der har gjort det. Er det en administrationsbruger, vil navnet på brugeren være oplyst.
Aktiver redigering Hvis der er brug for redigering af scripts, skal du først aktivere muligheden, da ændringer i et script kan give fejl i den tiltænkte funktion.
Findes ikke under shortcodes. Shortcodes kan du redigere uden at aktivere redigering.
Deaktiver scripts Er der problemer med scripts og shortcodes, kan de deaktiveres nemt ved at sætte dette flueben.
Gendan nu Hvis der er sket ændringer i et script, der giver fejl, kan det gendannes til det originale script.
Findes ikke under shortcodes.
Head
Body top
Body bund
Her kan du se, hvad der står i et givent script, og hvor det er placeret.
Findes ikke under shortcodes.

Specielt for shortcodes vil du kunne se navnet på den app, der har indsat en given shortcode, samt navnet på shortcoden – f.eks. [[MinApp-MinShortcode]].
De steder shortcodes kan indsættes, vil du kunne finde dem i placeholder-menuen  når du redigerer en tekst eller et design template.


Du finder dokumentationen til DanDomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x