Regler og filtre – Eksempel 2

Kan findes i shoppen her: Indstillinger –> Regler/filtre

Herunder vises et eksempel, hvor shopejer ønsker en leveringsmetode KUN kan vælges, hvis kunden har købt varer med en total vægt over 20 kilo, og kundens fakturerings postnummer, eller leveringsadresse postnummer er mindre end 5000.
For at lave et sådant filter i shoppen, skal forsendelsesmetoden SKJULES, hvis bare et af følgende kriterier er opfyldt:

1) Vægt er under 20 kg

2) Kunden har udfyldt faktureringsadressen med et postnummer større end 5000

3) Kunden har udfyldt leveringsadressen med et postnummer større end 5000 (*)

(*) Bemærk: Er der ikke tastet noget i feltet for alternativ leveringsadresse postnummer, vil feltet automatisk tildeles værdien 0. Man kan derfor tilføje et tjek for om leveringsadresse postnummer er udfyldt, ved at tjekke om denne er større end 0.

Skridt for skridt opsætning i shoppen:

1) Klik på Indstillinger –> Regler/filtre –> tryk Tilføj i toppen af skærmen for at oprette et nyt filter. I dette eksempel kaldet “Skjul hvis postnummer større end 5000 og vægt under 20 kg”.
Og sæt her “Handling” til at være “Skjul”. Tryk Derefter Gem.

eksempel2.1

2) Klik ind på det nyoprettede filter, ved at klikke på den blå pil til venstre for regel navnet. Filteret udfoldes nu:

eksempel2.2

3) Tryk Tilføj i toppen af skærmen for at oprette regel nummer 1 til dette filter. Opret reglen som følgende, og tryk Gem:

eksempel2.3

4) Klik på Tilføj i toppen af skærmen for at oprette regel nummer 2 til dette filter. Opret reglen som følgende, og tryk Gem:

eksempel2.4

5) Klik på Tilføj i toppen af skærmen for at oprette regel nummer 3 til dette filter. Opret reglen som følgende, og tryk Gem:

eksempel2.5

6) Klik på Tilføj i toppen af skærmen for at oprette regel nummer 4 til dette filter. Opret reglen som følgende, og tryk Gem:

eksempel2.6

7) De 4 regler er nu oprettet, og du bør have følgende:

eksempel2.7

8) Nu skal formularen rettes til, så den passer. Det gøres ved at klikke i feltet Formular, hvorved det allerede udfyldte forsvinder. Herefter indsættes denne formular (bemærk parantesen omkring de to af variablerne):

[[VægtMindreEnd]] OR ( [[LevAdrPostNrIkkeUdfyldt]] AND [[PostNrStørreEnd]] ) OR [[LevAdrPostNrStørreEnd]]

eksempel2.8

Tryk Gem

9) Som det sidste går du nu ind under den forsendelsesmetode filteret skal tilknyttes, og tilknytter dette:

eksempel2.9


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x