Anmeldelse

Findes i shoppen her: Indstillinger -> generelt -> Fanebladet Produkter -> Anmeldelser

Med anmeldelser aktiveret i din shop kan du give dine kunder mulighed for at lave anmeldelser af dine produkter.

Du kan vælge om det er påkrævet for dine kunder at være logget ind i shoppens kundearkiv, for at de må skrive en anmeldelse. Det er en fordel fordi anmeldelsen så kommer til at fremkomme med deres navn, hvilket styrker troværdigheden af anmeldelsen. Hvis du tillader anonyme anmeldelser så vil de kunder der er logget ind stadig komme på med navn, mens de anonyme vil få et navn du definerer generelt. Hvis du har en shop der tillader brugere mere end ét login og hvor brugerne dermed sikkert ikke husker deres gamle login og bare genopretter sig ved nye ordrer, så kan det godt være at du skal overveje at tillade de anonyme anmeldelser.

Du kan give mulighed for at dine kunder kan redigere et indlæg de tidligere har skrevet. Dette gælder dog kun anmeldelser, der er skrevet med login. Anonyme brugere kan ikke redigere deres indlæg.

Du kan vælge at anmeldelser først skal godkendes af dig. Hvis du gør det, er der er en administration specifikt til dette. Denne finder du under Produkter -> Anmeldelser
Kunden læser og skiver anmeldelser i et vindue der kommer når de trykker på et link. Dette vindue har integreret produktbilledet og star rating funktionen. På den måde hænger Anmeldelser og star rating stærkt sammen, fordi kunden typisk vil bruge begge dele på samme tid og hermed får mulighed for det.

Shoppen kan også tjekke om en kunde, der er logget ind, rent faktisk har købt produktet tidligere og markere en anmeldelse fra denne kunde som verificeret.
Endelig har du mulighed for at der kan vises et eller flere resumerer af anmeldelserne på selve produktet. Enten de nyeste eller tilfældige (Du kan IKKE selv udvælge).

Indstillinger

anmeldelse

Indstillinger Beskrivelse
Aktivér anmeldelser Ving af her for at aktivere anmeldelser i det hele taget. Bemærk at du kan vælge for hvert site om der skal anmeldelser på.
Login påkrævet for at anmelde Her vælger du om kunderne skal være logget ind for at kunne lave en anmeldelse eller om der må laves anonyme anmeldelser.
— Tillad redigering af indlæg Hvis login er påkrævet, så kan du tillade at en kunde også kan redigere et indlæg.
Anmeldelser skal godkendes Hvis du ønsker at gennemse anmeldelser inden de ligges live i din shop, så skal du vinge af her. Selve gennemsynet foregår under Produkter -> Anmeldelser . Bemærk at du kan slette eller godkende anmeldelser, men ikke redigere i dem selv.
Varekort overskrift Overskriften på hele anmeldelsesområdet. Du kan bruge variablen [[ReviewCount]] (med klammer) i teksten for at vise i overskriften hvor mange anmeldelser produktet pt. har.
Tilføj anmeldelse Tekst til knappen på Anmeldelsesvinduet, der starter en anmeldelse.
Ingen anmeldelser Hvis der endnu ikke er nogen der har anmeldt produktet, som kommer denne tekst. Du kan lave en del af teksten til et link til oprettelse af en anmeldelse ved at omkranse den del af teksten med <ReviewCreateLink> og </ReviewCreateLink>
Gem anmeldelse Efter kunden har skrevet anmeldelsen er dette teksten på knappen, der afslutter og indsender anmeldelsen til shoppen.
Anonym bruger – navn Hvis en anmeldelse er lavet anonymt bliver denne tekst brugt i stedet for kundens navn, så du kan f.eks. skive “Tidligere kunde” eller hvad du nu ønsker.
Login påkrævet tekst Hvis login til anmeldelse er påkrævet, så vil en kunde der ikke er logget ind få denne besked i stedet for “Tilføj anmeldelse” knappen i anmeldelsesvinduet. Du kan i teksten åbne en login dialog ved at omkranse en del af teksten med <ShowLogin> og </ShowLogin>
Bekræftelse efter gem Kunden ser denne tekst efter anmeldelsen er gemt.
Dialog overskrift Overskrift på Anmeldelsesvinduet.
Læs mere tekst Hvis du har valgt at vise uddrag (eksempelvis 200 tegn) af en anmeldelse direkte på produktet, så kommer denne tekst på et link i slutningen af dette uddrag hvis anmeldelsen er længere end de 200 tegn.
Rediger link tekst Hvis du har tilladt redigering af anmeldelser og kunden, der er logget ind, tidligere har skrevet en anmeldelse er dette teksten på det link kunden kan trykke på for at redigere anmeldelsen.
Bruger har skrevet anmeldelse Denne tekst fortæller kunden at kunden allerede har anmeldt produktet.
Verificeret køber – tekst Denne tekst fortæller kunder at en anmeldelse er skrevet af en kunde der rent faktisk har købt den pågældende vare. Det laver shoppen et tjek på. Det gælder selvfølgelig kun kunder der har været logget ind. Du kan derfor f.eks. kalde det “Bekræftet køber af produktet”.
Brugernavn – label Hvis kunden trykker login, er dette teksten på brugernavnsfeltet. Bemærk at dette hænger sammen med hvordan du ellers styrer login i din shop, så det kan være at du alternativt skal skrive “E-mail adresse” eller “Telefonnummer” jf. hvilken af de to du bruger i din shop (enten/eller).
Password – label Hvis kunden trykker login, er dette teksten på passwordfeltet.
Login tekst Overskriften på login området.
Login fejlet tekst Fejlbesked til kunden, hvis login fejler.
Login knap tekst Teksten på login knappen.
Vis uddrag Her kan du vælge om der skal vises et kort uddrag af anmeldelser på produktet.
Antal uddrag Hvis du har valgt at vise uddrag af anmeldelser, så kan du her angive hvor mange.
Længde på uddrag Hvis du har valgt at vise uddrag af anmeldelser, så kan du her angive hvor mange tegn af anmeldelserne du vil vise. Resten vil erstattes af et “Læs mere” link.

Eksempel

anmeldelse2


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x