Gennemførsel

Findes i shoppen her: Indstillinger –> Shopindstillinger –> Fanebladet Ordrer

gennemførsel

Felt  Beskrivelse
Gruppér produkter minimumkøb Funktionen bruges, hvis der kun må købes x-antal i bundles

– f.eks. hvis antal er sat til 5 stk. – må man kun købe 5,10,15,… stk.

Minimumkøb krævet Vælger om nedenstående minimumkøb grænse skal nås, før at kunden får lov at gå til betaling i shoppen.
Minimumkøb besked Vises, når det forsøges at gennemføre en ordre under det angive minimumsbeløb.
Minimumkøb beløb Hvis aktiveret, skal der købes for minimum det tastede beløb. Vær opmærksom på at det indtastede beløb er ekskl. moms.
Beskyt kundedata med password Kunders persondata kan ikke hentes uden password og bør benyttes.
Aktiver Hent kundeprofil Hvis aktiveret, kan kunder hente tidligere tastede oplysninger.
Tillad kunder med ens login Hvis aktiveret kan kunder med ens telefonnummer eller email bestille i shoppen.
Anvend telefonnummer som login Kundens telefonnummer bruges som login (Brugernavn), istedet for mailadresse som er standard.

BEMÆRK: Ved brug af denne indstilling, har B2B brugere et separat B2B brugernavn, hvor de ellers normalt logger ind med email adresse. For at få dette specielle brugernavn udsendt til B2B kunden via email skabeloner, kan man benytte variablen [[B2BUSERNAME]] i skabelonen til fremsendelse af loginoplysninger.

Brug moms fra leveringsland (hvis udfyldt) Leveringsland “bestemmer” momssatsen
Sidst brugte ordre ID Bemærk: Hvis nummeret stilles frem, kan det ikke stilles tilbage senere.
Sidst brugte kundenummer Angiver sidst brugte kundenummer. Bemærk, hvis dette sættes, kan kundenummeret ikke gøres mindre. Desuden, hvis man bruger “kunde telefon nr. som loginr” vil denne være væsentlig højere en normalt angivet nummer under 8 cifre.
Gem reserveret felter på kunde Bruges til at gemme tastede oplysninger i egne oprettede “ekstra felter” under Design –> Ordrefelter sammen med kundens andre stamdata.
One page checkout aktiveret Her kan du slå One page Check-out funktionen til i shoppen. Funktionen er beskrevet næremere her.

 


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x