SMS gateway

 Findes i shoppen her: Indstillinger –> Shopindstillinger –> Fanebladet Moduler

Kunder har mulighed for at modtage en nyheds sms (kræver leje af SMSgateway). Tilmelding sker på siden, hvor kunden logger ind, eller taster sine kundeoplysninger (Bestil step 1).
Ud over sms nyhedsfunktionen, er det muligt, at shopejer får tilsendt en sms ved gennemførelse af nye ordrer. Denne sms kan indeholde forskellige data som ordrebeløb med mere efter eget ønske.

SMS gateway

De forskellige indstillingsmuligheder for Maillist / Nyhedsbrev ses herunder. I skemaet derunder findes så en udførlig forklaring af de forskellige punkter.

sms-gateway

Felt Beskrivelse
SMSgateway brugernavn Brugernavn opgivet af DanDomain da abonnementet blev oprettet.
SMSgateway password Password/adgangskode opgivet af DanDomain da abonnementet blev oprettet.
Tilmeld SMS standard afkrydset Virker sammen med felt nummer 4 (SMSgateway list id). Dette bruges hvis de ønsker at feltet Tilmeld nyheds sms skal være afkrydset som standard. Feltet Tilmeld nyheds sms fremkommer i Bestil Step 1, hvis der er indtastet et SMSgateway list id (Se punktet herunder).
SMSgateway list id For at få vist punktet “Tilmeld nyheds sms” i Bestil step 1 kræves det at der er indtastet et liste id i dette felt. Dette vil være det liste id der findes i SMS administrationen, under punktet “Modtagerlister”når de opretter eller har en liste af modtagere (Fig. 1). Link til SMS administrationen. Indtastes der ikke noget i dette felt vil muligheden for at tilmelde sig ikke forekomme.
Send sms ved ny ordre Hvis aktiveret, sendes en sms til det mobilnummer der indtastes i punktet “Ordre mobil nr.” hver gang der gennemføres en ny ordre i shoppen.
Til mobilnummer Her tastes telefonnummeret til den person (for eksempel shoppens administrator), der skal have tilsendt en sms ved gennemførelsen af en ordre.
Sms besked Her tastes beskeden der skal sendes med SMS ved gennemførte ordrer. Beskeden kan hvis dette ønskes indeholde forskellige variabler (Fig 2):

Se SMSGateway hjælp ved tryk her

sms-gateway2

Fig. 1

SMS Gateway besked (Ordre sms besked) til shop ejer kan indsættes følgende variabler:

Felt Beskrivelse
%%OrderID%% Udskriver det ordre nummer beskeden vedrører
%%SubTotalInclVAT%% Udskriver total beløbet inkl. moms
%%SubTotalExclVAT%% Udskriver total beløbet ekskl. moms
%%SubTotalInclVATNoCur%% Udskriver total beløbet inkl. moms men uden valuta betegnelse
%%SubTotalExclVATNoCur%% Udskriver total beløbet ekskl. moms men uden valuta betegnelse
%%ShopName%% Udskriver navnet på forretningen, angivet under Opsætning –> Firma
%%CUSTOMERNAME%% Udskriver kundens navn
%%CUSTOMERPHONE%% Udskriver kundens telefonnummer
%%CUSTOMEREMAIL%% Udskriver kundens e-mail adresse
%%DateToday%% Udskriver datoen for “idag”

Bemærk:
Som med ordrebekræftelses email, vil der udelukkende blive sendt SMS ved gennemførte ordrer, til nummeret angivet under
Ordre mobil nr.


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x