Søgeord

Her vises de 30 mest anvendte søgeord i shoppen.
Der kan vælges en anden periode under Vælg periode

Trykkes på 571besoeg02 vises vare top 30 for i dag.

Man kan eksportere til CSV der kan indlæses i Excel. Tryk på 572ordrer02, øverst på siden, for at starte eksporten.

Her ses et eksempel:

577soegeord01

 


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x