Lagernotifikationer

Generelt om funktionen
Indstillinger
Lageropdatering
Lagernotifikations området
De 2 mailskabeloner

Generelt om funktionen

Med “Send mail når varen er på lager” får du mulighed for at fastholde en kunde, der ellers var gået forgæves efter en vare der ikke er på lager. Kunden får mulighed for at trykke på et link, der står sammen med lagerstatusen og bliver derved præsenteret for følgende popup:

Lagernotifikationpopup

Kunden kan nu indtaste en mailadresse som skal modtage notifikationen når varen kommer på lager. Samtidigt skal der også indtastes den kode der vises på billedet. Koden er nødvendig for at forhindre at en forbipasserende ondsindet robot udfylder feltet 500 gange i træk.

Når kunden trykker “Ok”, så modtager kunden med det samme en bekræftelsesmail om at kunden nu er tilmeldt notifikation. Du kan designe hvordan denne mail ser ud.

Når nu dine varer kommer på lager igen og du opdaterer lagerstatus via produktsiden, vil shoppen nu fortælle dig at der er kunder der har tilmeldt sig en opdatering og spørge dig om der skal sendes en notifikation til de tilmeldte. Den mail kunden får herefter har du også mulighed for selv at designe.

Lagernotifikationer har også sit eget område i shop administrationen, hvor du kan se hvilke produkter, der er mange tilmeldte på samt sende ekstra beskeder til de tilmeldte via en direkte mail funktion.

Indstillinger

Du finder opsætningen af funktionen under Indstillinger -> Shop Indstillinger -> Produkter. Her er den at finde under “Lagerstyring”.
Ved tryk på Aktiver automatisk “Ikke på lager e-mail”, kommer de efterfølgende felter frem.

Ikkepaalager

Felterne er beskrevet her:

Felt Beskrivelse
Aktiver automatisk “ikke på lager-email” Denne indstilling aktiverer lagernotifikationer i det hele taget og skjuler/viser resten af felterne.
Overskrift på tilmeldingspopup Overskriften på det tilmeldingsvindue kunden skal indtaste sin mailadresse i.
Tekst link Teksten på det link der kommer på produktkortet. Teksten kommer til at stå efter den normale lagerstatusbesked “Ikke på lager” (Som du finder under Design -> Tekster/Knapper -> Vareliste) og er adskilt af et linjeskift. Det kommer altså typisk til at se sådan her ud:

Ikkepaalagerlink

Bemærk: Hvis du bruger et eget designet varekort, så er linket (med denne tekst) indbygget i den variabel der hedder [[StockMessage]]. Igen bliver linket kun vist sammen med teksten “Ikke på lager” (se ovenfor) og med et hardkodet linjeskift imellem.

Ok besked Kunden ser denne besked efter kunden har indtastet sin emailadresse og er blevet tilmeldt lagernotifikation på produktet
Fejlbesked Kunden får denne fejlmeddelelse hvis tilmeldingen går galt. Det kan enten være fordi den indtastede mail ikke er en gyldig emailadresse eller fordi den samme mailadresse allerede er tilmeldt notifikation på det samme produkt. Bemærk at der ikke testes på om mailkontoen eksisterer. Så en evt. forkert indtastet adresse vil stadig blive tilmeldt.
Ok knap tekst Dette er teksten, der kommer på submit knappen på den popup kunden ser (Se tidligere). Standard er “OK”, Alternativer kunne være “Tilmeld” eller “Godkend”.
Tilføj e-mailadresse text Detter teksten, der kommer inde i e-mail feltet på den popup kunden ser (Se tidligere) og fortæller kunden at det er her e-mail adressen skal skrives ind.
Capcha tekst På den popup kunden ser (Se tidligere) bliver der vist et en Capcha tekst, altså en tekst i et billede som kun kan aflæses af et menneske. Denne tekst skrives inde i feltet kunden skal skrive teksten ind i for at fortælle kunden at det er det kunden skal.
Tilmelding gemmes Her kan du angive hvor længe tilmeldinger skal gemmes af shoppen. Kunder vil typisk finde det komisk at få en besked et halvt år senere, men du vurderer selv hvor længe du tror dine kunder vil vente ud fra din målgruppe.

Lageropdatering

Når du opdaterer lagerstatus manuelt fra produktkortet til et antal over nul vil shoppen fortælle dig at der kunder, der ønsker at få dette at vide og give dig mulighed for at sende en mail til dem alle her og nu:

Afsendpopup

Hvis du fravælger dette vil shoppen spørge dig igen næste gang du laver en manuel opdatering af lagerstatus osv. Hvis du vælger at sende mailen, bliver den sendt til alle de tilmeldte adresser hvorefter disse slettes. Der vil med andre ord kun blive sendt 1 mail til kunden og ikke hver gang du efterfølgende opdaterer lagerstatusen.

Lagernotifikations området

Under Produkter -> Lagernotifikationer har shoppen et omåde hvor du kan se en oversigt over hvilke produkter, der pt. har tilmeldte kunder der ønsker lagernotifikation.

lagernotifikationomraade

1) Du kan søge efter specifike produkter via produktnummer øverst.

2) Du kan fra oversigten se Produktnummer, Produktnavn, Antal tilmeldte og Lagerantal. Så hvis du ser et produkt hvor lagerantal er over 0, så ved du at det et et produkt hvor du tidligere ikke har sendt en notifikation ud og derfor stadig venter.

3) Øverst er der en “Afsend mail” mulighed. Denne vil sende løbe hele listen igennem og sende mails ud til alle de produkter på listen der nu har en lagerstatus højere end 0. Denne funktion skal du især være opmærksom på hvis du har opdateret dit lager via en Import eller via DWI, da du jo så i sagens natur ikke har været omkring det enkelte produkt og fået mulighed for afsendelse ved opdatering der.

Hvis du trykker på “Rediger” knappen ud for et produkt vil du se en liste over de mailadresser der er tilmeldt notifikationer for det produkt:

tilmeldteadresser

Du kan slette en mail fra listen hvis du ønsker (Hvis den f.eks. tydeligvis er falsk)
Der er også mulighed for at trykke på “Åben maildialog” . Dette giver dig mulighed for at skrive en mail til alle de tilmeldte adresser her og nu.
Bemærk at dette IKKE tæller som en normal notifikation og at listen derfor ikke tømmes eftergølgende. Det er altså tiltænkt foreløbige beskeder.

Afsendlagermail

Vinduet er en editor, så du kan stille teksten op som du ønsker det med skrifttype osv. Du kan også tilføje et link.
Øverst er der en felt der hedder “Site”. Her kan du vælge om du vil sende en mail ud til alle der har tilmeldt sig fra et givet site eller om du vil udsende til alle tilmeldte. Dette er f.eks. vigtigt hvis du har andre sites, der skal have svar på andre sprog.

De 2 mailskabeloner

Der er 2 standardmails som kunden bliver stillet overfor i forbindelse med lagernotifikationen. Den første modtager kunden automatisk ved tilmeldingen og fortæller kunden at notifikationen nu er aktiv. Den anden modtager kunden når varen bliver opdateret til at være på lager og du vælge at afsende notifikationen.
Der er 2 mailskabeloner til at håndtere disse mails. Du finder disse under Design -> Emailskabeloner, hvor de hedder henholdsvis “Vare på lager igen tilmelding” og “Vare på lager igen”.
Du kan læse her om Emailskabeloner generelt: Emailskabeloner
Her kan du se et eksempel på hvordan en “Vare på lager igen” skabelon kunne udformes:

varepaalagerigenskabelon

Der er nogle få variabler du kan bruge i begge skabeloner.

Variabel Beskrivelse
%%ProductName%% Bruges kun i emnefeltet. Indsætter navnet på produktet (Taget fra produktkortet)
%%ShopName%% Bruges kun i emnefeltet. Indsætter navnet på shoppen (Taget fra Indstillinger -> Firmainfo)
[[PRODUCTNAME]] Indsætter navnet på produktet (Taget fra produktkortet)
[[PRODUCTNUMBER]] Indsætter produktnummeret (Taget fra produktkortet)
[[STOCKCOUNT]] Indsætter det nuværende lagerantal (På udsendingstidspunktet), som jo er sagens kerne. Praktisk, hvis du evt kun få få antal på lager og kunden skal fornemme at det er først til mølle. Hvis du ikke viser lagerantalet i shoppen (Er ikke standard) behøver du heller ikke her; så undlader du den bare.
[[PRODUCTURL]] Indsætter et direkte link til produktet, så kunden kan komme ind på shoppen og købe produktet med det samme.

Hint: Hvis du bare indsætter variablen direkte i skabelonen, så kommer URL’en til produktet til at stå direkte i mailen. Et trick er at skrive en tekst og så sætte variablen ind som hyperlink til teksten, som sådan:

producturlinpopup

[[SHOPNAME]] Indsætter navnet på shoppen (Taget fra Indstillinger -> Firmainfo)

Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x