Varianter og variantgrupper

Bemærk:  Der eksporteres KUN aktive variantgrupper

En variantgruppe kan ikke importeres, hvis en variantgruppe  med samme navn allerede er oprettet i shoppen

Ved eksport og import kan der filtreres på flg.

Sprog Vælg, hvilket sprog der skal eksporteres varianter fra eller importeres varianter til.
Specifik variantgruppe Giver mulighed for at eksportere en variantgruppe med et bestemt navn. Hvis feltet ikke vælges springes dette søgekriterie over.
Specifik produktgruppe Giver mulighed for kun at eksportere varianterne fra en bestemt produktgruppe

CSV:

Felt Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
PROD_NUM2

 

PROD_NUM2

 

Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

GRP_NAME Gruppenavn Tekst min: 1 tegn

max: 255 tegn

ADV_VAR_TEXT

 

 

Variantens tekst

 

 

Tekst

 

 

 

min: 1 tegn

max: 255 tegn

 

 

REL_PROD_NUM

 

 

 

 

 

Tekst

 

 

min: 1 tegn

max: 100 tegn

 

 

GRP_FREE_TEXT_VARIANT

 

 

Er fritekst variant

 

 

Boolean

 

 

True eller False

 

 

GRP_SORT Gruppesortering Heltal max: 2 147 483 647
GRP_SELECTED_TEXT

 

Vælg produkttekst Tekst max: 255 tegn
GRP_LANGUAGE_ID Sprog ID

Relateret varenummer

Tekst

 

min: 1 tegn

max: 100 tegn

Eksempel på CSV fil:

VARIANTS

PROD_NUM;GRP_NAME;ADV_VAR_TEXT;REL_PROD_NUM;GRP_FREE_TEXT_VARIANT;GRP_SORT;GRP_SELECTED_TEXT;GRP_LANGUAGE_ID

“5Master”;”Farver”;”Blå&#Grå#Sort”;”5Master-Blå#5Master-Grå#5Master-Sort”;”FALSE”;”1″;”Farver”;”46″

Bemærk at feltrækkefølgen er vigtig ved denne import, man må således ikke flytte rundt på felterne.

XML:

Element Beskrivelse Datatype Værdi/format Obligatorisk Unik Kun eksport Bemærkninger
GRP_LANGUAGE_ID Sprog ID Heltal min: 1

max: 2 147 483 647

GRP_NAME Gruppenavn Tekst min: 1 tegn

max: 255 tegn

GRP_FREE_TEXT_VARIANT Er fritekst variant Boolean True eller False
GRP_SORT Gruppesortering Heltal max: 2 147 483 647
GRP_SELECTED_TEXT Vælg produkttekst Tekst max: 255 tegn
VARIANTS (Varianter)
VAR_TEXT1 Variantens tekst Tekst min: 1 tegn

max: 255 tegn

VAR_SORT Variant sortering Heltal max: 2 147 483 647
PRODUCTS (Varer)
PROD_NUM2 Varenummer Tekst min: 1 tegn

max: 100 tegn

SIMPLE_VARIANTS (Simple deaktiverede varianter)*
SMPL_VAR_TEXT Variantens tekst Tekst min: 1 tegn

max: 255 tegn

ADVANCED_VARIANTS (Avancerede varianter)
ADV_VAR_TEXT Variantens tekst Tekst min: 1 tegn

max: 255 tegn

REL_PROD_NUM Relateret varenummer Tekst min: 1 tegn

max: 100 tegn

1 – Feltet er kun obligatorisk i forbindelse med, hvis man også vælger at importere varianter.

2 – Feltet er kun obligatorisk i forbindelse med, hvis man også vælger at importere relationer til varer.

* – Elementet og dets underelementer er ikke tilgængelig i CSV.

<VARIANT_EXPORT type=”VARIANTS”>

<ELEMENTS>

<VARIANT_GROUP>

<GRP_LANGUAGE_ID/>

<GRP_NAME/>

<GRP_FREE_TEXT_VARIANT/>

<GRP_SORT/>

<GRP_SELECTED_TEXT/>

<VARIANTS>

<VARIANT>

<VAR_TEXT/>

<VAR_SORT/>

<VAR_DEFAULT/>

</VARIANT>

</VARIANTS>

<PRODUCTS>

<PRODUCT>

<PROD_NUM/>

<SIMPLE_VARIANTS>

<SMPL_VAR_TEXT/>

</SIMPLE_VARIANTS>

<ADVANCED_VARIANTS>

<ADV_VAR>

<ADV_VAR_TEXT/>

<REL_PROD_NUM/>

</ADV_VAR>

</ADVANCED_VARIANTS>

</PRODUCT>

</PRODUCTS>

</VARIANT_GROUP>

</ELEMENTS>

</VARIANT_EXPORT>


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x