B2B Priser

Generelt

Alle produktpriser kan differentieres mellem B2C og B2B kunder i din B2B webshop. Er man B2B kunde kan der samtidig differentieres ud fra hvilken B2B gruppe man tilhører. Via indstillinger for B2B modulet, er det muligt at bestemme om B2B kunder udelukkende kan se produkter med en tilknyttet B2B pris, eller om de i stedet får vist produktets B2C pris hvis der ikke findes en B2B pris.

På samme måde vil kunder uden et B2B login aldrig kunne se de priser der er oprettet for B2B kunderne, eller i det hele taget se produkter der kun har en B2B pris tilknyttet.
Se evt. eksempler på de mest almindelige indstillinger for shops der henvender sig til både B2C og B2B kunder her.

Priserne indtastes og afgrænses evt. til B2B kunder på produktets faneblad Priser:

5656b2bpriser01

Under Opsætning –> Shopindstillinger –> Moduler –> B2B: er det muligt at få vist B2C prisen hvis der ikke er angivet en B2B pris. Det gør, at du ikke nødvendigvis skal oprette alle priser igen, men blot kan vælge at oprette et fælles login, og herunder oprette en salgsrabat for den pågældende gruppe. Denne gælder overordnet for gruppen, og vil udløse en rabat hver gang kunden logger ind med gruppe login.

Prishierarki

Ved brug af flere priser på samme vare vil man opleve et prishierarki dvs. hvilken rækkefølge priserne vises i. Prisgruppen med det højeste nummer vil være den, som bliver vist først (ved egne oprettede grupper vælges selv individuelle positive numre).

Hierarkiet er som følger:

  • Egen oprettet gruppe(r) (+1 eller lignende)
  • Alle (0)
  • Alle B2B (-1)
  • Alle B2C (-2)

5656b2bpriser02

I eksemplet vil priserne fremkomme i den rækkefølge som er vist her. Dvs. selvom du er logget ind som en anden B2B gruppe end der er vist her, vil det stadig være “Alle” prisen, som vil blive vist eftersom den er højere i hierarkiet end “Alle B2B”.


Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x