B2B Priser

Generelt

Alle produktpriser kan differentieres for almindelige kunder(B2C) eller B2B kunder. Er man B2B kunde kan der samtidig differentieres ud fra hvilken B2B gruppe man tilhører. Det er muligt, via indstillinger for B2B modulet, at bestemme om B2B kunder KUN kan se varer med en tilknyttet B2B pris, eller om de i stedet bare skal have vist varens B2C pris hvis der ikke findes en B2B.

På samme måde vil almindelige B2C kunder, uden et B2B login aldrig kunne se de priser der er oprettet for B2B kunderne, eller i det hele taget se produkter der kun har en B2B pris tilknyttet.
Se evt. eksempler på de mest almindelige indstillinger for shops der henvender sig til både B2C og B2B kunder HER

Priserne tastes, og afgrænses evt. til B2B kunder på produktets faneblad Priser:

5656b2bpriser01

Under Opsætning –> Shopindstillinger –> Moduler –> B2B: er det muligt at få vist B2C pris hvis ingen B2B pris. Det gør, at du ikke nødvendigvis skal oprette alle priser igen, men blot kan vælge at oprette et fælles login, og herunder oprette en salgsrabat for vedkommende gruppe. Denne gælder overordnet for gruppen, og vil udløse en rabat hver gang kunden logger ind med gruppe login.

Prishieraki

Ved brug af flere priser på samme vare vil man opleve et prishieraki dvs. hvilken rækkefølge priserne vises i. Prisgruppen med det højeste nummer vil være den, som bliver vist først (ved egne oprettede grupper vælges selv individuelle positive numre).

Hierakiet er som følger:

  • Egen oprettet gruppe(r) (+1 eller lignende)
  • Alle (0)
  • Alle B2B (-1)
  • Alle B2C (-2)

5656b2bpriser02

I eksemplet vil priserne fremkomme i den rækkefølge som er vist her. Dvs. selvom du er logget ind som en anden B2B gruppe end der er vist her, vil det stadig være Alle prisen, som vil blive vist eftersom den er højere i hierakiet end Alle B2B