Title og metatags

Du kan oprette egne meta beskrivelser og title tag til siderne i shoppen under punktet indstillinger -> Title- og metatags. Dette medhjælper at “standard sider” lettere kan målrettes unikke søgeord

ceo_meta

Adresse: Her angives den relative sti til den side man ønsker at lave tilføjen til. Den relative sti er stien til siden, men uden selve domænenavnet, eksempelvis: /shop/showbasket.html
Title tag: Her angives det title tag som skal benyttes på siden
Meta beskrivelse: Meta beskrivelsen for den specikke side. Google tager i skrivende stund 156 tegn med derfra.
Bemærk: Denne funktion kan ikke benyttes til varelister