Admin brugere

Findes i shoppen her: Indstillinger –> Admin Brugere

Her kan brugere med adgang til administrationen administreres.
Modulet “Multibruger administration” giver flere brugere mulighed for at få adgang til webshoppens administration.
Man kan f.eks. kan lave en konto til den som står på lageret og afsender varerne, og kun tildele ret til at se ordrer og ikke kunne redigere i resten af shoppens opsætning.

adminbrugere1

Der oprettes en ny bruger ved tryk på opretbrugerknap.
En bruger kan slettes ved at åbne brugerens profil og derefter trykke på sletknap.
For at redigere en bruger trykkes på brugernavnet (er der kun én bruger i shoppen, vises nedenstående indstillinger med det samme).
Der vises nu et vindue med alle indstillingerne

adminbrugere4

I rækken der ses til venstre, er der muligheder for at indtaste adgang til eksterne systemer, samt brugeroplysninger.

Felt Beskrivelse
Rediger bruger Brugernavn:
Her angives hvad brugernavn der skal logges ind med.Password:
Her angives hvad password brugeren skal logge ind med.Email:
Indtastes der en mailadresse her, vil det være muligt at få gensendt password på mail.Administrationssprog:
Har man ikke valgt noget, vises dansk sprog som standard. Der kan vælges mellem dansk og engelsk.
AWStats login Aktiv:
Angiver om AWStats modulet er aktivt på shoppen. (AWStats kræver ekstern aftale)Brugernavn:Indtast brugernavn for AWStatsPassword:
Indtast password for AWStatsDomæne:
Indtast aktivt domæne for AWStats
Pacsoft login Her tastes loginoplysninger for Post Danmark Pacsoft. Login detaljerne udleveres af Post Danmark, ved tilmelding til Pacsoft. Se evt. mere om pacsoft her.
SwipBox login Der er i shoppen mulighed for at benytte afsendelse med Swipbox. API nøglen udleveres af Swipbox efter tilmelding hertil. Se mere om opsætning af swipbox her.
Dandomain betalingssystem login Her tastes loginoplysninger til betalingsystemet. Login består af forretningsnummeret fra Nets samt den tilsendte kode fra Dandomain. Når disse oplysninger er indtastet vil man kunne hæve transaktioner tilknyttet ordrer direkte via shoppens administration. Se mere om opsætning af betalingsmetoder til kortbetaling her.
API Her genereres en nøgle til brug for Shop API.
Se evt. mere under Indstillinger –> API dokumentation. (Shop API er til brug for udviklere, og er udenfor normal DanDomain support).

I rækken der ses til højre, er de tilgange/indstillinger til shoppen, man har mulighed for at redigere for en ekstra bruger.

Felt Beskrivelse
Brugertype Administrator rettigheder:
En administratorbruger har som udgangspunkt adgang til hele shoppen. Man kan dog justere indstillingerne så, visse områder lukkes helt eller delvist. Disse punkter gennemgås nedenfor.Demobruger:
En demobruger har derimod kun adgang til at se sig omkring, dvs. har ikke mulighed for at ændre noget.
Deaktiveret(ses kun når der ikke er flueben i Administrator rettigheder eller Demobruger):
Der kan ikke logges ind med en deaktiveret bruger.
Ordrer Se ordrer:
Brugeren kan se ordrer lavet i shoppen. Brugeren kan ikke ændre ordren.
Dvs. den er god, hvis f.eks. en medarbejder der pakker ordrer, skal se med.Ret ordrer:
Brugeren kan rette i ordrer. Dvs. tilføje/fjerne varelinjer, give rabat mv.
Produkter Se produkter:
Brugeren kan se produkter oprettet i shoppen.
Dvs. se alle oprettede varer og produktgrupper.Ret produkter:
Brugeren kan se alle oprettede produkter og produktgrupper samt redigere dem.
For produkter gælder, at alle områderne af varer kan ses og / eller rettes. Helt specifikt gælder det områderne:
varer (5.2.2), produktgrupper (5.2.1), variantgrupper (5.2.3) og varianter (6.1.1), perioder (5.2.5), produkttyper (5.2.8), producenter (5.2.7), produkt segmentering (5.2.9), gebyrer (5.2.10) og enheder (5.2.6).
Design Se design
Brugeren kan se alle designindstillinger.
Dvs. se aktivt skin og alle indstillinger f.eks. frame set bredde.Ret design
Brugeren kan rette i alle designrelaterede indstillinger. Dvs. lægge ny grafik ind i shoppen, redigere f.eks. topmenu højde osv. Kort sagt alt der foregår under Design –> skins
Kunder Se kunder
Brugeren kan se alle de oprettede kunder, samt deres kundeoplysninger gemt i shoppen.Ret kunder
Brugeren kan også redigere i alle kunders data. Dvs. rette adresse, telefonnummer, vælge en evt. B2B gruppe mv.
Rapportering Se statistik
Her gives adgang til at se statistik for shoppen.
Den viser antal besøgende, omsætning, henvisninger mv.Se rapporter
Her gives adgang til at se og benytte rapportmodulet.
Rapportmodulet kan f.eks. vise, hvilke varer der ikke er tilknyttet en produktgruppe eller, hvilke der har en B2B pris osv.Se partnerprogram
Her gives adgang til at se partnerprogrammet, og hvilke tilmeldinger der er lavet.
Der kan dog ikke redigeres eller ændres i noget.Ret partnerprogram
Brugeren kan ydermere redigere og ændre alle indstillinger relateret til partnerprogrammet.
Diverse Ret opsætninger
Brugeren kan redigere i shoppens generelle opsætning.
Dvs. alle indstillinger under punktet Indstillinger.
Her kan nævnes indstillinger for: betalingssystem, forsendelse, valuta sprog mv.Ret EDBPriser
Her kan man vælge om brugeren kan rette i opsætningen relateret til EDBPriser eksport.Import / Eksport
Her vælges om brugeren skal kunne lave import/eksport af f.eks. priser eller varer.Mediearkiv
Her angives om brugeren har adgang til mediearkivet.
Gennem mediearkivet kan der lægges filer op, eller filer kan omdøbes og slettes.
Det er også her alle billeder i shoppen gemmes. Billeder til brug på f.eks. varerne.!!!!!!

Du finder dokumentationen til Dandomain Webshop her: https://webshop-help.dandomain.dk x